Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

ΕΓΓΑΜΟΣ ΑΠΑΓΩΝ ΚΟΡΗ (ΚΟΥΜΑΝΙ) 1910


Γράφει ο εν Πύργω ανταποκριτής.

Ο δήμαρχος ολύμπιον τηλεγραφικώς ανέφεραν προς τας ενταύθα αρχάς ότι εκ του Χωρίου Κουμανή Κ. Π. Μ…..έγαμος και πατήρ τέκνων μετ´ άλλων αγνώστων μεταβάς εις το χωρίον…… απήγαγε βίαιος εκ της οικίας της την νεανίδα Μαρίαν θυγατέρα του Δ. Χριστόπουλου προς την οποίαν έτρεφε θερμόν έρωτα. Ο πατήρ της απαχθείσης μεταβάς εις το …κούκιον κατήγγειλε την απαγωγή της κόρης του εις τον εκεί αστυνόμον.

Εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών», Κυριακή 22 Μαρτίου 1910


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: