Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

ΑΘΛΑ ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΟΥ ΕΝ ΛΑΜΠΕΙΑ (ΚΟΥΜΑΝΙ) 1910

Μας τηλεγραφούν εκ Κούμανι της Λαμπείας ότι ο υπενωμοτάρχης Παπαγιαννακόπουλος εισήλθεν ως κατακτητής εις το χωρίον την παρελθούσα εβδομάδα, και αφού το μένος του εξήντλησεν επί των ορνίθων των χωρικών, εστράφη προς τους ραγιάδες Κατοίκους του χωρίου και έδειρεν ανηλεώς τους Ιωάννην Βερβίταν, Ανδρέαν Τζογκλήν, Πανάγον Μιχτέρην, και Αλέκον Παπαδόπουλον. Τους βανδαλισμούς τούτους αναμένομεν να τιμωρήση και η γενική διεύθυνσις της αστυνομίας του νόμου Αχαιοήλιδας και η Εισαγγελεία των πλημμελειοδικών Πύργου.

Υποθέτουμε ότι οι αγαθοί χωρικοί της Λαμπείας ψηφίζοντες υπέρ τη Ανορθώσεως, εφρόνουν ότι η βασιλεία της κότας – πήττας είχε λήξει και ότι ο βούρδουλας του χωροφύλακα θα ήτο ιστορικόν μόνον μνημείον φαύλης εποχής παρελθούσης ανεπιτρεπτεί. Αναμένουμε τας ενεργείας του κυρίου Κόνδη και του κυρίου Μανουσοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: