Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΚΟΥΜΑΝΙ) 1911

Εις την αστυνομίαν ανηγγέλθη, ότι στο χωρίον  Κούμανι της Λαμπείας ο Παναγιώτης Καρκούλιας συνεπλάκη με τον Θεόδωρο Γκούστραν μεθ´ ου είχε προηγουμένας αφορμάς.

Ο πρώτος εξήγαγε περίστροφον και πυροβολήσας ετραυμάτισε τον Γκούστραν[1] στην κοιλιακήν χώραν.

 Η θέσις του τραυματίου είναι κρίσιμος.

Ο δράστης εξαφανίσθη.

Εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών»,  Πέμπτη 2 Ιουνίου 1911


[1] Επώνυμο: Κούτρας


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: