Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

ΦΟΝΟΣ ΕΝ ΛΑΜΠΕΙΑ (ΒΕΡΒΙΝΗ)

Πάρα το εν Πύργω ανταποκριτού μας ελάβομεν το ακόλουθον τηλεγράφημα.

Σήμερον ηγγέλθη εκ Λαμπείας ο ακόλουθος τραγικός φόνος γενόμενος εις το χωρίον Βερβινή του Δήμου τούτου.

Ο Χρήστος Μπαρτζάκλης μεταβάς εις την οικία του πρωτεξαδέρφου του Ζωή Μπαρτζάκλη τρώγοντος μετά της οικογένειας του, εκάλεσεν αυτόν έξω τούτης και πυροβολήσας δί´ όπλου γκρά κατά αυτού τον αφήνει νεκρόν.

Ο δράστης ετράπη εις φυγής απειλών και άλλα μέλη της οικογενείας να εξοντώση. Το θύμα επί πέντε ημέρας έμεινεν άταφον, η δε χήρα αυτού απελθούσα ενταύθα υπέβαλε μήνυση.

Ο κύριος Εισαγγελεύς τηλεγραφικώς διέταξε τας εκεί αρχάς, όπως δραστηρίως  επιληφθώσι της συλλήψεως του δράστου.

Εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών»,  Πέμπτη 2/ 10/ 1908

Πηγή:www.antroni.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: