Κυριακή 7 Μαΐου 2023

Σύστασις Συλλόγου εις Δίβρην το 1914

Γράφει ο Κώστας Παπαντώνόπουλος

ΠΥΡΓΟΣ 7 Ιουνίου.

Εις την Δίβρην την ωραίαν κωμόπολιν της Ηλείας συνεστήθη Σύλλογος της Αδελφότητας του οποίου σκοπός είνε η αληλεγγύη και περίθαλψις των απόρων μελών.

Του Συλλόγου τούτου εγένοντο και αι αρχαιρεσίαι καθ’ ας εξελέγησαν Πρόεδρος ο κ. Β. Θ. Ηλιόπουλος, αντιπρόεδρος ο κ. Γ. Αθανασιάδης, ταμίας, ο κ. Γ. Μπόνης, γραμματεύς ο κ. Γ. Σαραντόπουλος και εισπράκτωρ ο κ. Μ. Φωτεινός. Σύμβουλοι δε οι κ. κ. Γ. Ανδρικόπουλος, Χ. Τσίχλης, Ζ. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Κουτσογιάννης, Γ. Φωτεινός και Δ. Γιούλης.

Η εύανδρος Δίβρη έχει πολλά τέκνα,  

Νεολόγος Πατρών 9.06.1914

Το έτος 1914 (πριν 109 χρόνια), είχε συσταθεί στη Δίβρη "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ" για την βοήθεια απόρων συμπολιτών !....

Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα "ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ " της 9 Ιουνίου του 1914 , με ανταπρόκριση από τον Πύργο (βλέπε κατωτέρω 1η φωτ. σχετικό δημοσίευμα) οι τότε Διβριωτες συνέστησαν Σύλλογο για να βοηθήσουν τους αναξιοπαθούντες συγχωριανούς τους.
Μάλιστα όπως βλέπουμε στα ονόματα των μελών του ΔΣ της Αδελφότητας πρωτοστάτες ήσαν κυρίως εκπαιδευτικοί του Σχολαρχείου και του Ελληνικου Δημοτικού Σχολείου.
Πρόεδρος ο Β.Θ. Ηλιόπουλος από την σπουδαία οικογένεια του διάσημου του Ασημάκη Ηλιοπούλου. Αντιπρόεδρος ο Γ. Αθανασιαδης μετέπειτα βουλευτής.
Στα μέλη:
- ο Σχολάρχης Γ. Μπόνης
-ο Δάσκαλος Γ. Σαρατσόπουλος (βλ. φωτογραφία)
- ο Δάσκαλος Μιχ. Φωτεινός (βλ. φωτ. δεξιά)
- ο Σχολάρχης Χ. Τσίχλης (βλ. φωτογραφία)
- ο Δάσκαλος Γ. Ανδρικόπουλος
- ο Δικολάβος Ζώης Ανδρουτσόπουλος και οι υπόλοιποι αναγραφόμενοι....
(σ. Βλ. και λεζάντες στις φωτογραφίες)

Να σημειώσουμε μετά 10 χρόνια το 1924 δημιουργήθηκε ο "Προοδευτικός Σύνδεσμος Δίβρης" με πρόεδρο τον μεγάλο πολιτικό και λογοτέχνη Βάσο Στεφανόπουλο και στη συνέχεια άλλοι μέχρι την εποχή μας.
Έτος 1910. Δάσκαλος ο Γ. Σαρατσόπουλος , μεταξύ των μαθητών στην πρώτη σειρά στη μέση ο μετέπειτα Δήμαρχος και σωτήρας της Ηλείας και της Δίβρης από τους Γερμανούς Τάσης Καζάζης, ΦΩΤΟ: Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έτος 1912. Ο Σχολάρχης Χ. Τσιχλής, ΦΩΤΟ: Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έτος 1918. Οι δάσκαλοι αριστερά, δεξιά Μιχ. Φωτεινός, ΦΩΤΟ: Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: