Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2013,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αρχαία Ολυμπία  11 -09- 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ                 Α. Π : 12685

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
  Ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:30.
Στη συνεδρίαση αυτή θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση πρακτικών της τακτικής συνεδρίασης (30-7-2013). (Εισηγητής :Θ. Παπαηλιού Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
2.    Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, κατά την λειτουργία της ως Συλλογικό Όργανο. (Εισηγητής : Π. Γιαννακόπουλος Αντιδήμαρχος).
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης του ΟΗΕ στις 21-9-2013, αναμόρφωση του προϋπολογισμού 4.300,00€ και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής : Θ. Παπαηλιού Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
4.    Ενημέρωση συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων στα πλαίσια της Τελετής Αφής Ολυμπιακής Φλόγας για τους ΧΧΙΙ Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ΣΟΤΣΙ 2014, αναμόρφωση προϋπολογισμού 33.000,00€ και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητές :  Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
5.    Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του  έργου «Βελτίωση αρδευτικού χωματαύλακα από Αλωσίνα ΔΔ Αστρά μέχρι Παλιοφυτιά ΔΔ Ορεινής, προϋπολογισμού 8.610,00€ με ΦΠΑ». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
6.    Συμμετοχή και στήριξη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στη διήμερη πεζοπορία «Ο δρόμος των αθλητών προς τη δόξα». Μια προσπάθεια της αναβίωσης της κλασικής διαδρομής Ήλιδας-Ολυμπίας». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή μελέτη Αρχαίας Ολυμπίας. (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης  Στρεφίου. (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος λειτουργίας της ΕΡΑ Πύργου. (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
10. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 40.746,84€, ποσοστού 50%, του άρθρου  25 του Ν. 1828/1989 & άρθρου 27 του Ν 3756/2009. (Εισηγητής : Π. Γιαννακόπουλος  Αντιδήμαρχος).
11. Διαγραφές χρεών (άρθρο 174 Ν.3463/2006). (Εισηγητής : Π. Γιαννακόπουλος   Αντιδήμαρχος).
12. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2013. (Εισηγητής : Γ. Γεωργακόπουλος Αντιδήμαρχος).
13. Αποδοχή πίστωσης 10.883,65€ για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών κατά την σχολική περίοδο 2012-2013.  (Εισηγητής : Γ. Γεωργακόπουλος Αντιδήμαρχος).
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για μεταφορά πίστωσης 211.818,30€ με τίτλο «Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» από τον εκ παραδρομής εγγραφόμενο τρέχοντα Κ.Α 02.70.7135.03 στον ορθό Κ.Α 02.80.8122.58. των οφειλών (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
15. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας», προϋπολογισμού 385,000,00€ με ΦΠΑ, κωδικός Ο.Π.Σ 349610. (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
16. Παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή δημοτικού φωτισμού Αρχαίας Ολυμπίας 2012». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
17. Παράταση προθεσμίας του έργου «Επίχωση απορριμμάτων». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
18. Έγκριση συγκριτικού πίνακα του έργου «Επισκευή δημοτικού φωτισμού Αρχαίας Ολυμπίας 2012 και έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 22.682,33€».(Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
19. Έγκριση συγκριτικού πίνακα του έργου «Επίχωση απορριμμάτων και έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 35.550,00€».(Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
20. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών αγωγών όμβριων υδάτων στα ΤΔ ». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
21. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας ΤΚ Αγίας Κυριακής, Τσιπιάνων». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
22. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων ΔΕ Φολόης». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
23. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων ΔΕ Αρχαίας Ολυμπίας». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
24. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων ΔΕ Λασιώνος». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
25. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας ΔΕ Λαμπείας». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
26.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΤΚ Αχλαδινής, Κούμανη, Πέρσαινας». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
27. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΤΚ Αντρωνίου, Αγίας Τριάδας». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
28. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΤΚ Λαμπείας, Ορεινής». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 1.650,00€ για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων (έτους 2012)». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
30.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α λόγω συμπληρωματικών εργασιών : α) Πίστωση 35.500,00€ στον ΚΑ 02.60.6277.04 με τίτλο «Επίχωση απορριμμάτων» και β) Πίστωση 22.682,33€ στον Κ.Α 02.20.7335.02 με τίτλο «Επισκευή δημοτικού φωτισμού 2012». (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση άδειας εκσκαφής τάφρου στον ΟΤΕ ΑΕ για το έργο ΜΙΚΤ/1/ΗΛΕ/2013/1.   
32. Αποδοχή χρηματοδότησης 180.000,00€  για το έργο «Κατασκευή οδού προσπέλασης στο Μουσείο Περιβαλλοντικής ενημέρωσης Αρχοντικό Πετραλιά» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής : Γ. Δεββές Αναπληρωτής Δήμαρχος).
33. Ενημέρωση σχετικά με την συνέχιση εργασιών για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων έδρας και ΔΔ Αρχαίας Ολυμπίας Β Φάση,  υποέργο 1 :Κατασκευή γηπέδου ΔΔ Πλατάνου». (Εισηγητής : Ε. Κοτζάς Δήμαρχος).
34. Αποδοχή και κατανομή συνολικού ποσού 34.995,61€ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου. (Εισηγητής : Γ. Γεωργακόπουλος Αντιδήμαρχος).
35.  Κατανομή πιστώσεων επιχορήγησης 35.580,00€ από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολύμπιας, βάσει της υπ αριθ. 84/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. (Εισηγητής: Α. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος Κοινωφελούς).
36. Τροποποίηση της μελέτης ανάπλασης κοινοχρήστων και μονοπατιών ΔΔ Λαμπείας, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ όπως εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδα 2007- 2013, σύμφωνα με την υπ΄αριθ.105/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου. (Εισηγητής : Ε. Κοτζάς Δήμαρχος).
     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                   


Δεν υπάρχουν σχόλια: