Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

Tο τριήμερο Συνέδριο της Ηλείας

Ένα ζωντανό παράδειγμα Συμμετοχικής Δημοκρατίας και ενεργοποίησης των πολιτών για τον εθελοντισμό την κοινωνική οικονομία και πράσινη ανάπτυξη.


Με την συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε, τριήμερο Συνέδριο της Ηλείας στις 25-27 Ιουνίου για τον εθελοντισμό την κοινωνική οικονομία και πράσινη ανάπτυξηπροσφέροντας ένα ζωντανό παράδειγμα κινητοποίησης και διαβούλευσης της Τοπικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα αποτελέσματα του συνεδρίου ήσαν:

Η πρόταση για την διαμόρφωση ενός εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου κοινωνικής δράσης για την κοινωνική οικονομία και πράσινη ανάπτυξη στις νέες περιφέρειες και στους νέους Δήμους.

Η αντιμετώπιση της μάστιγας των πελατειακών αδιαφανών σχέσεων στο χώρο των ΜΚΟ που αιχμαλωτίζει τις οργανώσεις, μέσα από την θεσμική οριζόντια συνεργασία Τ.Α και ΜΚΟ με διαφανείς σχέσεις.

Η προώθηση θεσμικών πρωτοβουλιών  τοπικών συμπράξεων της Τ.Α των ΜΚΟ και των της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους τομείς του περιβάλλοντος της υγείας του εναλλακτικού  τουρισμού των συνεταιρισμών για την αντιμετώπιση  του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.
Το Συνέδριο  Κατέληξε στην απόφαση στη δημιουργία κοινής επιτροπής της τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ στο πλαίσιο των γραφείων εθελοντισμού και περιβάλλοντος που προβλέπει το πρόγραμμα Καλλικράτης.

Το Συνέδριο  ήταν μια πρωτοβουλία της Νομαρχίας Ηλείας με την οργανωτική υποστήριξη του «Έργου Πολιτών» στο πλαίσιο των προβλεπόμενων συνεργασιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συλλογικών  οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης».
Μια πρωτοβουλία που αναπτύσσεται σε μια σειρά από δήμους της χώρας.
Το Συνέδριο αυτό πέτυχε σε μια εποχή αμυντικής στάσης της κοινωνίας να δώσει όραμα και προοπτική μέσα από την ενεργοποίηση του εθελοντισμού των ενεργών πολιτών και των κοινωνικών συμπράξεων στην τοπική κοινωνία. Ανέδειξε το θεσμικό έλλειμμα της κοινωνικής οικονομίας στην χώρα μας, και πρότεινε την αντιμετώπιση του με διαδικασίες ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως προϋποθέσεις  για την υπέρβαση του.
Συγκέντρωσε ένα μοναδικό υλικό εισηγήσεων και προτάσεων για τα παραπάνω θέματα που αποτελούν την υλική βάση αλλά και την κρίσιμη  μάζα αν εφαρμοστούν  στην πράξη πολιτικές που απαιτούν διευρημένη κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή..
Λαμβάνοντας υπόψη τις πάγιες τοποθετήσεις του σημερινού Πρωθυπουργού για τον σημαντικό ρόλο του εθελοντισμού και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και το γεγονός ότι αυτός  πρώτα έδωσε το μήνυμα αμέσως μετά τις εκλογές να αποτελέσει  ο νομός Ηλείας πρότυπο παράδειγμα πράσινης ανάπτυξης και κοινωνικής ανάτασης.
Το γεγονός ότι, αυτό το συνέδριο αποτελεί συνέχεια  της προοπτικής και κινητοποίησης και μάλιστα  από τα κάτω της τοπικής κοινωνίας για την κοινωνική οικονομία και πράσινη ανάπτυξη.
 Ζητούμε τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου που αποτελούν προϊόν γνήσιας διαβούλευσης να μελετηθούν από την κυβέρνηση για να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου κοινωνικής δράσης για την κοινωνική οικονομία και πράσινη ανάπτυξη στις νέες περιφέρειες και στους νέους Δήμους.

 Ζητάμε Την δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνία των πολιτών εκλεγμένης δίπλα στον πρωθυπουργό για να δώσει ώθηση στην προώθηση της συμμετοχικής Δημοκρατίας στο τομέα αυτό όπως είχε εξαγγείλει ο ίδιοςΠρωθυπουργός .
Πηγή: Ορεινή Ηλεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: