Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

1987 ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΡΩΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Παραβρέθηκα τότε και η αφεντιά μου στον χορό του συλλόγου μαζί με την κόρη μου την Αγγελική που ήταν τότενες τριών χρόνων. Δεν με ενόχλησε, χόρευε και πηλάλαγε όλο το βράδυ με τα άλλα τσορομπίλια.

Είχα βέβαια μαζί μου και την φρέσκο αποχτηθείσα κάμερα Hitachi που κόστιζε τότε όσο περίπου ένα αυτοκίνητο.

Οι τότε κάμερες δεν έδειχναν καλά χωρίς επαρκή φωτισμό όπως θα διαπιστώσετε και στο βίντεο.

Προέδρος του συλλόγου τότε ήταν ο Χρήστος Λαμπαδάς.

Μιλάει για διάφορα ο Χρήστος και για τις προσφορές του συλλόγου.

Μέσα σε όλα λέει και για ένα σημαντικό ποσόν που δόθηκε για τον αείμνηστο Νίκο Πανούτσο του Μηνά.

Κατόπιν τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του χωριού που διένυε τότε την δεύτερη τετραετία. Για τις δωρεές του συλλόγου, για την συμπαράσταση του συλλόγου προς το χωριό μας, για την επιχορήγηση με 100.000 δραχμές για την πλατεία, για τον τηλεφωνικό θάλαμο, για την αιμοδοσία που θα βοηθήσει.

Μίλησε ακόμη για κάποια έργα που ήταν σε εξέλιξη αλλά και για τους σχεδιασμούς της κοινότητας, ότι δηλαδή σχεδίαζαν να φτιάξουν αγροτικό ιατρείο, να επισκευάσουν το σχολείο, για το πρόγραμμα άρδευσης, τσιμεντοστρώσεις και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το γυμνάσιο στο Πανόπουλο θα έδιναν 10.000.000 δραχμές.

Κώστας Παπαντωνόπουλος

www.antroni.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: