Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

ΚΛΟΠΗ ΒΟΩΝ ΜΟΣΤΕΝΙΤΣΑ (ΟΡΕΙΝΗ) 6.01.1903

ΚΛΟΠΗ ΒΟΩΝ 

Γράφει Ημίν ο εν Πύργω ανταποκριτής:

Η ζωοκλοπή εις τον δήμον Λαμπείας ακμάζει και βασιλεύει εν όλη τη μεγαλοπέπειά της.

Καθά αγγέλλεται εκ Δίβρης εις το χωρίον Μοστενίτσα άγνωστοι έκλεψαν 4 βόας εις τον ιερέα του χωρίου Αυγερινόν Βουτσήν.

Ο αστυνόμος κ. Κάτρης ενεργήσας δραστηρίως ανεκάλυψε τους βους δεδομένους εντός δάσους.

ΜΟΣΤΕΝΙΤΣΑ 6.01.1903

Δεν υπάρχουν σχόλια: