Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

ΖΟΩΚΛΟΠΗ (1904 ΚΕΡΤΙΖΑ, ΤΣΙΠΙΑΝΑ) ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 

Η ΖΟΩΚΛΟΠΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΜΠΕΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

14.01.1904

Κάθ' ά γράφουσιν ημίν εκ Πύργου, οι κάτοικοι των διαφόρων χωρίων του Δήμου Λαμπείας διατελούν εις ζωηράν αναστάτωσιν και αγανάκτησιν ένεκα της ζωοκλοπής ασυστόλως ενεργούμενης και ανέκαθεν λυμανομένης τας μόνας περιουσίας των.

Ούτως εις το χωρίον Κερτίζα άγνωστοι ζωοκλέπται έκλεψαν πέντε πρόβατα ανήκοντα εις τον Άγγ. Δέρβον και 8 πρόβατα ανήκοντα εις τον Ν. Δέρβον. Επίσης εις το χωρίον Τσίπιανα του Δήμου τούτου εκλάπησαν επτά αίγες του χωρικού Κ. Ντίνου και του Ανδρ. Τριανταφιλόπουλου 3 αίγες. Εις το χωρίον Κερτίζα άγνωστοι εισελθόντες εν ώρα νυκτός έκλεψαν του Δημητρίου Βασιλόπουλου τρεις ίππους και εξαφανίσθησαν. Η αξιοθρήνιτος αυτή κατάστασις χρονολογείται από πολλού καθ´ άπασα την Ηλείαν, χωρίς ατυχώς να λαμβάνονται δραστήρια μέτρα προς περιστολήν του κακού, το οποίον ένεκα του ακαταδίωκτου και της αμεριμνησίας ενθράσυνε τας μάστιγας των ζωοκλεπτών, ενεργούσας το έργον των ανενοχλήτως και εν πλήρη μεσημβρία.

Κώστας Παπαντωνόπουλος Δεκέμβρης 2021

Πηγή:www.antroni.gr 
Δεν υπάρχουν σχόλια: