Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

"Άνθρακας ο θησαυρός"

Μου έστειλε ο φίλος Ηλίας Τουτούνης το παρακάτω δημοσίευμα το οποίο αναδίφησε από την εφημερίδα, «Πατρίς» Πύργου της 17-7-1937. Το απόκομμα μας λέει, ότι ο αγροτικός γιατρός που ερχόταν από το Σιμόπουλο, ανακάλυψε τυχαία πλουτοφόρο κοίτασμα άνθρακα στο Αντρώνι. Εμείς λέμε "άνθρακας ο θησαυρός" του γιατρού που διαψευστήκαν οι ελπίδες του ώστε να πλουτίσει σε βάρος βέβαια κάποιου φουκουρά συμπατριώτη μας. Διότι μη μας πείτε, ότι, ο γιατρός Παπανικολόπουλος, πήρε το στυλιάρι με την αξίνα και έσπευσε να σκάψει στα πετσούρια για να βρει τον θησαυρό που δήλωσε επ' όνοματί του;
Γνωρίζουμε και από τη δράση των αρχαιοκάπηλων, ότι στο Αντρώνι υπάρχουν αναθήματα χρυσού, λίρες, αγγεία ακόμη και αγάλματα αλλά για άνθρακα δεν έχουμε ακούσει ακόμη. Ίσως η μεγάλη αύξηση της αγοραστικής δύναμης στην πώληση γης τα τελευταία χρόνια (βλέπε Πανόπουλο), να οφείλεται στα πλούσια κοιτάσματα που κρύβει στα έγκατά της.
Διαβάστε εδώ και για έτερον πλούτο στο Αντρώνι: "Οι πυριτικοί εκκριματικοί σχηματισμοί Αντρωνίου"
Το ακριβές κείμενο της εφημερίδας:
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝΙΟΥ
"Κατά πληροφορίες μας εξ Ανδρωνίου πλησίον της κοινότητος ανεκαλύφθη κοίτασμα άνθρακος εξαιρετικής ποιότητας παρά του ιατρού Σιμοπούλου κ. Παπανικολοπούλου, όστις έσπευσε να δηλώσει επ' όνοματί του το πλουτοφόρον κοίτασμα.
Ήδη συνεργείον εργατών ήρχισε την εξαγωγήν γαιανθράκων εκ του ανακαλυφθέντος κοιτάσματος οίτινες, ως πληροφορούμεθα, είναι διαφόρων ποιοτήτων, με υπεροχήν τοιούτων εξαιρετικής ποιότητος.
Ποσότητες εκ των ανθράκων αυτών εχρησιμοποιήθηκαν αποδόσαντες λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, δείγματα δε απεστάλησαν προς εξακρίβωσιν των ιδιοτήτων αυτών.
Άγνωστον είναι όμως εάν η ανακαλυφθείσα φλέψ θα είναι πλουσία."
Κ. Παπαντωνόπουλος 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: