Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

ΜΙΑ ΧΑΒΑΡΑΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Επιμέλεια Ηλίας Τουτούνης

Μια Χαβαραία, η Κατερίνη (Καίτη) Χαρ. Μαρίτσα, αεροπόρος στο Σακραμέντο της Αμερικής. Από την εφημερίδα της Αθήνας «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», 25 Νοεμβρίου 1932 αρ. φ. 1.374. Ο τίτλος του δημοσιεύματος έχει ως εξής: «ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ»
Από καιρό και η Ελλάς έχει γυναίκα αεροπόρον. Με την διαφορά, ότι δεν ευρίσκεται εδώ, αλλά εις την Αμερικήν. Όπως μας πληροφορεί ο “Εθνικός Κήρυξ” της Νέας Υόρκης, είναι η δεσποινίς Καίτη Μαρίτσα, ένα χαριτωμένο κοριτσόπουλο, μόλις 22 ετών. Κόρη του εν Σακραμέντο της Καλλιφορνίας Χαρ. Μαρίτσα, καταγομένου από το χωρίον Χάβαρι της Ηλείας. Επεδόθη από ετών με ζήλο με φανατισμό εις την αεροπορίαν και γρήγορα απέκτησε δίπλωμα πιλότου και μηχανικού. Έκτοτε διακρίνεται πάντοτε εις τολμηροτάτας πτήσεις, πολλές φορές δε, έχουν γράψει αι αμερικανικαί εφημερίδες, διά την ικανότητά της. Το όνειρον της Ελληνοπούλας αυτής αεροπόρου, η οποία καθημερινώς σχεδόν διασχίζει με το αεροπλάνο της, σαν πουλάκι, τον καθαρόν ουρανόν της χρυσοφόρου Καλλιφορνίας, είνε, ως εδήλωσεν εις δημοσιογράφους, να πετάξη πολύ γρήγορα και εις τον γαλανόν ουρανόν της Ελλάδος. Δεν γνωρίζομεν εάν εις εκπλήρωσιν του ονείρου της αυτού θα εθεώρει μίαν υπερωκεάνειον πτήσιν από Νέας Υόρκης εις Αθήνας, πράγμα πολύ τολμηρόν βέβαια. Πάντως ημείς δεν έχομεν παρά να της ευχηθώμεν να πραγματοποιήση όσον το δυνατόν συντομώτερα το ωραίον της όνειρον. Αι ελληνικαί και ξέναι εφημερίδες της Αμερικής, που έγραψαν και τελευταίως ακόμη εν εκτάσει διά τας ικανότητας της δεσποινίδος Καίτης Μαρίτσα, ως αεροπόρου, την περιγράφουν ως μια λεβεντόσωμη χαριτωμένη Ελληνοπούλα, με θαυμάσιο αθλητικό σώμα και αρρενωπά χαρακτηριστικά.
Πηγή:www.antroni.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: