Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Πλαστά πιστοποιητικά που δόθηκαν από τους Σισίνηδες


   Μετά την απελευθέρωση του Έθνους από τους Τούρκους το 1821, συγκροτήθηκε Κυβέρνηση του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. Οι αγωνιστές ζήτησαν βεβαιώσεις συμμετοχής σε διάφορες μάχες που πολέμησαν από τους οπλαρχηγούς και από τους στρατιωτικούς  διοικητές των. Μολονότι αρκετοί Ηλείοι συμμετείχαν στις εκάστοτε μάχες και πολιορκίες κατά την επανάσταση, πάρα πολλοί περισσότεροι τον αριθμόν παρουσιάσθηκαν στις κατά τόπους αρχές και ζητούσαν σχετικά έγραφα για την χορήγηση Αριστείων.
Σύμφωνα με Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε από τον Όθωνα και δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 22αν Μαρτίου 1833 «Περί εξετάσεως των ατομικών εκδουλεύσεων και περιστάσεων των αξιωματικών».
Εδώ στην Ηλεία τον πρώτο λόγο για την Επαρχία Ήλιδος είχε η οικογένεια Σισίνη.
1. Γεωργακόπουλος Παπανικολάκης, Λαμπέτι: (Αριστεία Φ 20). Ιερεύς Σιδηρούν. Υπό τους Γ. και Χρυσ. Σισίνη στο Πούσι και Πάτρα.
Σημείωση:
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί πλήρως για τις εκδουλεύσεις του.
2. Δημητρίου Σπύρος, Πύργος. (Αριστεία Φ64.). Βεβαίωση Χρυσ. Σισίνη. Συμμετείχε σε μάχες των Πατρών και Ηλείας. Κατά τον Αγώνα εφονεύθη ένας από τους γονείς του.
Σημείωση:
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.
3.  Διάκος ή Αβαραμόπουλος Χριστόδουλος, Πύργος. (Αριστεία Φ 92). Βεβαίωση Χρυσ. Σισίνη. Γεννηθείς το 1802. συμμετέσχε σε μάχες των Πατρών και Ηλείας, (Λαντζοΐου, Πουσίου). Στο Χλομούτζι συνελήφθη αιχμάλωτος μαζί με συγγενείς του μεταφερθείς αρχικώς στο στρατόπεδο των Πατρών από όπου και δραπέτευσε.
Σημείωση:
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.
4. Κακάκης Νικόλαος, Πύργος. (Αριστεία Φ 85). Βεβαίωση Χρυσ. Σισίνη. Σιδηρούν. Μάχες πολιορκίες Π. Πατρών, Πούσι, Λάλα, Αθήνα.  
Σημείωση:
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.

5. Κλαφουτζής Αθανάσιος, Λαμπέτι. (Αριστεία Φ 92) Σιδηρούν. Βεβαίωση Χρύσανθου Σισίνη. Γεννήθηκε το 1801. Συμμετέσχε σε μάχες των Πατρών (Ομπλού, Σαραβαλίου) και Ηλείας (Λαντζοΐου, Πουσίου). 
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.
6. Κοτζίρης Παναγιώτης. Γεννήθηκε στην Δίβρη, κάτοικος Πύργου. (Αριστεία Φ 94) Σιδηρούν. Βεβαίωση Χρύσανθου Σισίνη. Συμμετέσχε σε μάχες των Πατρών (Ομπλού, Σαραβαλίου) και Ηλείας (Λαντζοΐου, Πουσίου), Μεσολογγίου, Νταβιάς επί Ιμπραήμ. 
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.
7. Λαδάς Δήμος, Κολύρι. (Αριστεία Φ 64) Σιδηρούν. Βεβαίωση Χρύσανθου Σισίνη. Συμμετέσχε σε μάχες των Πατρών (Ομπλού, Σαραβαλίου) και Ηλείας (Λαντζοΐου, Πουσίου) και της Αγιασωτήρας επί Ιμπραήμ, οπότε συνελήφθη αιχμάλωτος. 
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του, διότι ήταν μικρός σε αντίθεση με τον πατέρα του, που παρευρέθη σε πολλές μάχες.
8. Μιχελής Γεώργιος, Πύργος. (Αριστεία Φ 89) Σιδηρούν. Βεβαίωση Χρύσανθου Σισίνη. Συμμετέσχε σε μάχες των Πατρών (Ομπλού, Σαραβαλίου), Πουσίου. Στο Χλουμούτζι συνελήφθη αιχμάλωτος μεταφερθείς στην Αίγυπτο.
(Δεν αναφέρεται στα μητρώα Αγωνιστών). 
9. Μιχελής Σπύρος, Πύργος. (Αριστεία Φ 64) Σιδηρούν. Βεβαίωση Χρύσανθου Σισίνη. Γεννήθηκε το 1801. Συμμετέσχε σε μάχες των Πατρών (Ομπλού, Σαραβαλίου) και Ηλείας (Λαντζοΐου, Πουσίου) και Ναυαρίνου.
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του, διότι ήταν άγνωστος.
10. Μπαλοδήμος Χαράλαμπος, Κολύρι. (Αριστεία Φ 92). Εγεννήθη το 1776. βεβαίωση Χρ. Σισίνη. Συμμετέσχε σε μάχες των Πατρών (Ομπλού, Σαραβαλίου), Πουσίου, Μεσολογγίου, Νεοκάστρου.
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.
11. Κότζαλης Πολυζώης, Ανδρώνι. (Αριστεία Φ 257). Σε αίτησή του της 2/2/1844 αναφέρει ότι υπηρέτησε υπό τον Χ. Σισίνην σε όλες τις μάχες στις οποίες συμμετέσχεν ο Σισίνης. Κατηγορεί τον δήμαρχον Λαμπείας, ότι δια λόγους αντιπαλότητας, δεν προώθησε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του για την χορήγηση αριστείου.
12. Μακρυδήμας Αναγνώστης, Βαρθολομιό. (Αριστεία Φ. 56). Ένας από τους προκρίτους του Βαρθολομιού. Υπηρέτησε σαν αξιωματικός. Συμμετέσχε σε πολλές μάχες υπό τον Σισίνην. (Αριστεία Φ. 52). Επληγώθη στο αριστερό του χέρι. Πιστ. Χρυσ. Σισίνη, ότι τον παρακολούθησε σε όλες τις μάχες. Απόφαση της Επιτροπής: Δεν φέρεται στα Μητρώα.
13. Σκανδάμης Γαλάνης, Σκουροχώρι. (Αριστεία Φ 92). Εγεννήθη το 1803. Σιδηρούν. Πιστ. Χρ. Σισίνη. Μάχες, πολιορκίες Πουσίου, Μεσολογγίου, Π. Πατρών, Αθηνών και πριν και μετά την εισβολή του Ιμπραήμ στην Ηλεία.
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.
14. Σκανδάμης Δημήτριος, Σκουροχώρι. (Αριστεία Φ 92). Εγεννήθη το 1803. Σιδηρούν. Πιστ. Χρ. Σισίνη. Μάχες, πολιορκίες Πουσίου, Μεσολογγίου, Π. Πατρών, Αθηνών και πριν και μετά την εισβολή του Ιμπραήμ στην Ηλεία.
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.
15. Σκούρας Ζώης, Σκουροχώρι. (Αριστεία Φ 161). Εγεννήθη το 1802. Σιδηρούν. Πιστ. Χρ. Σισίνη. Μάχες, πολιορκίες Πουσίου, Μεσολογγίου, Π. Πατρών, Αθηνών και πριν και μετά την εισβολή του Ιμπραήμ στην Ηλεία.
Ο τότε Δήμαρχος Πύργου, Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνεί για τις εκδουλεύσεις του.
Έπονται πάρα πολλοί ακόμη κάτοικοι της περιοχής του Πύργου, που έλαβαν βεβαιώσεις από τους Σισίνηδες για την συμμετοχή τους σε διάφορες μάχες και πολιορκίες, κατά την Επανάσταση του 1821 και κατά την επιδρομή του Ιμπραήμ πασά. Πλην όμως ο τότε δήμαρχος Πύργου Σωκράτης Σιλαδόπουλος διαφωνούσε πλήρως για τις εκδουλεύσεις τους. Από τις διαφωνίες του δήμαρχου Πύργου Σωκράτη Σιλαδόπουλου, φαίνεται ότι οι οικογένεια Σισίνη δεν είχε τις ανάλογες προσβάσεις για να εκχωρήσει πιστοποιητικά σε ανθρώπους που υπήρχαν αμφιβολίες για τις εκδουλεύσεις προς την Πατρίδα. Ενώ το ίδιο δεν συνέβαινε και με την επαρχία Ήλιδος.


Πηγή: wwww.antroni.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: