Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

ΤΟΥΡΚΟΚΟΥΜΑΝΙ: ΑΠΑΓΩΓΗ ΒΙΑΣΜΟΣ, 6 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟ 1897


 

Δίκη επί απαγωγή, εξ κατηγορούμενοι.

Εν τω Κακουργιοδικείο χθες έξιδικάσθη υπόθεσις αφορώσα απαγωγήν, βιασμόν και διατάραξιν οικιακής ειρήνης. Κατηγορούμενοι ήσαν 6 εκ του χωρίου Τούρκο - Κούμανι της Δίβρης. Η δίκη δι ρχισε μέχρι της 9 ώρας της νυχτός, διότι μάρτυρες είχαν προσκληθεί περί τους 20.

Η υπόθεσις ήν αληθώς μυθιστοριματική, διότι ο γαμβρός δις απήγαγε την κόρη κατά δύο διάφορους εποχάς.

Εκ της αποδεικτικής διαδικασίας απεδείχθη η ενοχή των και το δικαστήριο καταδίκασε τον μεν δράστη εις 5ετή ειρκτήν τους δε άλλους 4 .3 και 2 ετών φυλάκισιν αναλόγως: της συνδρομής ήν εις αυτόν παρήξα.

Εφημερίδα Πελοπόννησος 4-11-1897

Διατηρούμε την ορθογραφία.

Κώστας Παπαντωνόπουλος Γενάρης 2023

πηγή:www.antroni.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: