Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

ΕΚΒΙΑΣΙΣ ΕΝ ΗΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ (ΑΝΤΡΩΝΙ)

«Τηλεγραφεί ο εν Πύργω ανταποκριτής:

Προς τας ενταύθα αρχάς κατηγγέλθει η ακόλουθος απόπειρα εκβιάσεως κατά του εν τω χωρίον Ανδρώνι της Πηνείας πλούσιου χωρικού γαιοκτήμονος κ. Ν. Νικολετόπουλου, όστις έλαβε ανώνυμον εκβιαστικήν επιστολήν δια της οποίας του εζήτουν ν´ αποστείλη χρήματα και τσαρούχια δια τέσσερα παιδιά, τα μέλη δηλαδή της εταιρίας, άλλως φονευθή.

Ο κ. Νικολετόπουλος λαβών την επιστολήν, εταράχθη σφόδρα και αφιχθείς εις Πύργον ανεκοίνωσε την επιστολήν εις τον εισαγγελέα κ. Τραπεζούντιον και τον Μοίραρχον κ. Μηχαλοπετράκον, όστις απέστηλεν αμέσως τον υπενωματάρχην της χωροφυλακής Π. Παναγόπουλον μετά 6 Ευζώνων προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των αγνώστων εκβιαστών.

Εγνώσθη, ότι ο κομιστής της επιστολής είνε ο χωρικός Πισπιρίγκος, οι δε εκβιασταί ονομάζονται Πέτρος και Βασίλειος αγνώστων επωνύμων καταγόμενοι εκ Μάνης». 09/10/1904

Η ληστρική εκβίαση ήταν έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας και της Περιουσίας.

Η ληστεία και η ληστρική κλοπή ήταν σύνθετα υπό την στενή έννοια εγκλήματα, αποτελούμενα από την παράνομη βία και την κλοπή.

Ο Ωλονός και η Κάπελη αλλά και το πυκνό δάσος της πεύκης στην Ωλένη ήσαν τα περίφημα λημέρια και τα ορμητήρια των ληστών όπως του Κατσιαβού, Γυφτογιαννάκη, Μπουζιώτη, Καπότα, Σκαρτσώρα, Πανόπουλου, και άλλων τρομερών αγνώστων ληστών, που λύμαιναν την περιοχή κατά καιρούς.

Οι ληστές αναζητούσαν την λεία τους κατά προτίμηση από ευκατάστατους κατοίκους, ταξιδιώτες, βιοτέχνες της περιοχής, ντόπιους επαναπατριζόμενους, από χατζήδες, μυλωνάδες, εμπόρους και πραματευτάδες.

Η ληστρική εκβίαση στην οικογένεια των Νικολετοπουλαίων ήταν ταχτικό φαινόμενο. Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα εδώ, ο Ν. Νικολετόπουλος δεν υπέκυψε στον εκβιασμό των αγνώστων αλλά απευθύνθηκε στην αστυνομία για τα περαιτέρω.

Γνωρίζουμε όμως δεκάδες άλλους ληστρικούς εκβιασμούς που οι Νικολεταίοι ενέδωσαν στις απαιτήσεις των ληστών.

Μία τέτοια περίπτωση είναι του λήσταρχου Κων/νου Πανόπουλου που όσες φορές ο λήσταρχος απέστειλε επιστολή με τις απαιτήσεις του, τις εκτελούσαν άμεσα και κατά γράμμα.

Ο αείμνηστος Νικόλαος Συλάιδος που είχε διατελέσει οδηγός στους Νικολεταίους είχε δει τέτοιες επιστολές που έλεγαν ακόμη και σε ποιο πουρνάρι να κρεμάσουν το τράστο με τα χρήματα που απαιτούσε ο λήσταρχος.

Κώστας Παπαντωνόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: