Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Kατάστιχο, που αναφέρεται στην περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου


Τα πρώτα χρόνια μετά τις κατακτήσεις των νέων εδαφών, η οθωμανική διοίκηση συνέταξε, για φορολογικούς λόγους, αναλυτικά κατάστιχα του πληθυσμού ανά οικισμό. Σε αυτά αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αρχηγών κάθε οικογένειας (φορολογικής μονάδας).
Ένα τέτοιο κατάστιχο, που αναφέρεται στην περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου ή πέντε ναχιγιάδων του Μοριά (: Kalandrica, Grebena, Hlumica, Gardičko, Vomiro), και αφορά τα έτη 1461-1463, υπάρχει στη βιβλιοθήκη «Κύριλλος και Μεθόδιος» στη Σόφια.
Τα στοιχεία αυτού του κατάστιχου δημοσιεύτηκαν το 1977 στη Σόφια στα βουλγάρικα, από τους Петя Асенова, Руси Стойков και Тома Кацори με τίτλο «Селищни, лични и фамилни имена от северозападен Пелопонес през средата на XV век» ή «Ονόματα χωριών, ατόμων και οικογενειών από τη βορειοδυτική Πελοπόννησο στα μέσα του 15ου αιώνα».
Μέρος του δημοσιευμένου υλικού, που έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των κατοίκων ανά χωριό, χρησιμοποίησε ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος στο έργο του «Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου 13-18ος αιώνας», Αθήνα 1985, σελ. 85- 100 και 217-224.
Στο κατάστιχο υπάρχουν α) τα ονοματεπώνυμα 1.821 αρχηγών οικογενειών που κατοικούν σε 148 αλβανικά χωριά και β) τα ονοματεπώνυμα 1.742 αρχηγών οικογενειών που κατοικούν σε 44 μη αλβανικούς οικισμούς, (κωμοπόλεις ή χωριά που στην πλειοψηφία τους κατοικούνται από Ρωμιούς).
Εδώ, παρουσιάζω στη συνέχεια τα ονοματεπώνυμα των κατοίκων των αλβανικών (αρβανίτικων) χωριών. Για τη διευκόλυνση των ελλήνων αναγνωστών, που δεν είναι εξοικειωμένοι με την κυριλλική βουλγάρικη γραφή, μεταγράφω τα ονοματεπώνυμα με λατινικούς (κροατικούς) χαρακτήρες. Τα γράμματα δ και θ που υπάρχουν στα αλβανικά και αποδίδονται αντίστοιχα με τα dh και th, δεν υπάρχουν στις σλαβικές γλώσσες και έτσι αναγκαστικά εμφανίζονται εδώ ως d και t. Τα παχιά σλαβικά σ (š), ζ (ž), τσ (č) και τζ (dž), αντιστοιχούν στα αλβανικά σε sh, zh, ç και xh.

Jani Agabeteo, χωριό Madinik - Kalandrica.
Oratio Agali, χωριό Girka - Hlumica.
Geljuš Agali, χωριό Zoga - Kalandrica.
Brajla Ajsari, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Lazaro Aklosa, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Teodoris Akrites, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Jani Akritis, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Mesare Aksanos, χωριό Rovijata - Hlumica.
Trosa Akseno, χωριό Kribsi - Gardičko.
Dominika Akseno, χωριό Rovijata - Hlumica.
Jani Aksenopulu, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Dimitri Aksenopulu, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Jani Aksenopulu, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Mihal Aksenopulu, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Makros Aksenos, χωριό Melitena - Grebena.
Soma Aksenos, χωριό Melitena - Grebena.
Prinos Aksenos, χωριό Ranbjak - Gardičko.
Terianos Aksenos, χωριό Vlaho - Gardičko.
Mengeše Alaman, χωριό Markopulu - Hlumica.
Jorgi Alaverica, χωριό Bardi Zoga - Grebena.
Martes Alegatjuri, χωριό Renesi - Gardičko.
 Aleksi, χωριό Havaro Protopapa - Hlumica.
Jorgi Anamiči, χωριό Drimi - Gardičko.
Leka Anavati, χωριό Kombotekra - Grebena.
Dimo Anaze, χωριό Kavalari - Grebena.
Gjon Andon, χωριό Andon - Gardičko.
Mihal Andon, χωριό Andon - Gardičko.
Nikola Andoni, χωριό Andon - Gardičko.
Manol Andra, χωριό Capuga - Gardičko.
Papas Andra, χωριό Capuga - Gardičko.
Diela Andreja, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Teodora Andrejapulu, χωριό Špata - Hlumica.
Andreja Andreopulu, χωριό Sirvelica - Grebena.
Dime Andronika, χωριό Adronika - Hlumica.
Gjon Andronika, χωριό Adronika - Hlumica.
Nikola Andronika, χωριό Adronika - Hlumica.
Andreja Aramiti, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Gjon Aramiti, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Teodorio Aramiti, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Lazaro Arkuda, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Nikola Arvaniti, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Andreja Atanas, χωριό Lopesi - Gardičko.
Jani Atanas, χωριό Madinik - Kalandrica.
Moriki Avram, χωριό Avrami - Grebena.
Petro Avram, χωριό Avrami - Grebena.
Dimitri Avrami, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Manol Avrami, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Paloni Azini, χωριό Mihili - Gardičko.
Gin Badza, χωριό Balči - Grebena.
Jorgi Badza, χωριό Balči - Grebena.
Nikola Badza, χωριό Balči - Grebena.
Gin Bafi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Nikola Bafi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Pavlo Bafi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Pavlos Bafi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Gjon Bafi, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Poloni Bagali, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Gin Bala, χωριό Bala - Kalandrica.
Miršegle Bala, χωριό Rovijata - Hlumica.
Oratio Baldže, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Leka Bale, χωριό Sliva - Gardičko.
Mihal Balšadziti, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Nikola Baltavi, χωριό krapsi - Hlumica.
Jorgi Barbadimitri, χωριό Vlaho - Gardičko.
Andreja Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Gjon Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Gjon Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Gjurka Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Jorgi Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Kosta Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Pavlo Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Pavlos Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Pavlos Barbuci, χωριό Barbuci - Gardičko.
Leka Barče, χωριό Renesi - Gardičko.
Teodores Barče, χωριό Renesi - Gardičko.
Andreja Barči, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gin Barči, χωριό Madinik - Kalandrica.
Nikola Barči, χωριό Madinik - Kalandrica.
Leka Barči, χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola Barči, χωριό Renesi - Gardičko.
Teodoris Barči, χωριό Renesi - Gardičko.
Lazar Bardže, χωριό Simize - Hlumica.
Mihal Bardže, χωριό Simize - Hlumica.
Dzeki Baribobi, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Marko Baribobi, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Mihal Baribobi, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Petro Baribobi, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Kuke Baršena, χωριό Madinik - Kalandrica.
Kozma Barši, χωριό Gardičko - Gardičko.
Jorgi Baši, χωριό Avrami - Grebena.
Gjon Baši, χωριό Suli - Gardičko.
Petro Baši, χωριό Trusa - Grebena.
Akseno Bašte, χωριό Džeki - Grebena.
Jorgi Bašte, χωριό Kribsi - Hlumica.
Pavlos Bašte, χωριό Mirali - Kalandrica.
Gjon Bašti, χωριό Džeki - Grebena.
Andreja Bavasi, χωριό Bavasi - Hlumica.
Kali Bavasi, χωριό Bavasi - Hlumica.
Stefano Bavasi, χωριό Bavasi - Hlumica.
Lazaro Bendeni, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Kosta Berni, χωριό Kacaro - Vomiro.
Andreja Berni, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Leka Berni, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Pavlo Betulka, χωριό Dukati - Grebena.
Andreja Betulka, χωριό Venetika - Grebena.
Gin Betulka, χωριό Venetika - Grebena.
Jakomo Betulka, χωριό Venetika - Grebena.
Kosta Betulka, χωριό Venetika - Grebena.
Oratio Betulka, χωριό Venetika - Grebena.
Andreja Bežan, χωριό Palovirgo - Grebena.
Jorgi Bežano, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Teodoris Bežano, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Gin Bici, χωριό Capuga - Gardičko.
Gjon Bici, χωριό Capuga - Gardičko.
Nikola Bici, χωριό Capuga - Gardičko.
Lazaro Bici, χωριό Hrikja - Gardičko.
Leka Bici, χωριό Hrikja - Gardičko.
Manol Bici, χωριό Hrikja - Gardičko.
Gin Bicu, χωριό Capuga - Gardičko.
Moriki Birin, χωριό Kankadi - Hlumica.
Gjon Birin, χωριό Markopulu - Hlumica.
Jorgi Birin, χωριό Markopulu - Hlumica.
Gin Biše, χωριό Lazario - Grebena.
Gjon Bizbardi, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Mihal Bizbardi, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Vagali Bizbardi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Leka Bizvardi, χωριό Zlatka - Hlumica.
Mihal Blahioti, χωριό Suli - Hlumica.
Jorgi Bloši, χωριό Kankadi - Hlumica.
Bardi Boci, χωριό Golomi - Hlumica.
Petro Bokraci, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Dimitri Boljari, χωριό Glava - Vomiro.
Gjon Boljari, χωριό Koči - Vomiro.
Jorgi Boljari, χωριό Koči - Vomiro.
Serako Boljari, χωριό Koči - Vomiro.
Gena Boljarina, χωριό Koči - Vomiro.
Dime Bonari, χωριό Garnaze - Kalandrica.
Mihal Bonari, χωριό Garnaze - Kalandrica.
Andreja Bondase, χωριό Džeki - Grebena.
Dominika Bondase, χωριό Džeki - Grebena.
Mihal Bondase, χωριό Džeki - Grebena.
Dime Bondie, χωριό Kratule - Grebena.
Leka Bonka, χωριό Salesi - Grebena.
Gjon Bore, χωριό Kacaro - Vomiro.
Lazaro Bore, χωριό Kacaro - Vomiro.
Luša Bore, χωριό Kacaro - Vomiro.
Vagali Bore, χωριό Kacaro - Vomiro.
Gjon Bore, χωριό Likursi - Gardičko.
Petro Bore, χωριό Likursi - Gardičko.
Lalusi Borese, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Kosta Borialise, χωριό Kribsi - Hlumica.
Teodoro Borialise, χωριό Kribsi - Hlumica.
Gin Borondo, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Štopansi Borondo, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Stafano Boši, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Marja Botace, χωριό Bala - Kalandrica.
Aleksi Bozi, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Nikola Braci, χωριό Glava - Vomiro.
Gin Brači, χωριό Zoga - Kalandrica.
Jorgi Braila, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Mihos Branes, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Gin Brihti, χωριό Capuga - Gardičko.
Marija Bua, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Gin Bua, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Gjon Bua, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Teodoro Bua, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Lazar Bua, χωριό Kazneš - Kalandrica.
Dominika Bua, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Mengeše Bua, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Tanuš Bua, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Gin Bua, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Pavlos Bua, χωριό Mihoj - Grebena.
Kosta Bua, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Nikola Bua, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Dimenik Bua, χωριό Литарија - Kalandrica.
Toma Bua, χωριό Литарија - Kalandrica.
Gin Buasi, χωριό Markopulu - Hlumica.
Mangeše Buaši, χωριό Lopesi - Gardičko.
Kosta Buci, χωριό Somani - Grebena.
Bardi Budie, χωριό Budie - Grebena.
Gin Budie, χωριό Budie - Grebena.
Troša Buka, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Nikola Bukura, χωριό Lazario - Grebena.
Petro Bukura, χωριό Palovirgo - Grebena.
Mengeše Burelše, χωριό Kribsi - Gardičko.
Dimitri Burgari, χωριό Kavasila - Hlumica.
Stamate Burgari, χωριό Kavasila - Hlumica.
Leka Burleše, χωριό Budie - Grebena.
Jorgi Burše, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Petro Burše, χωριό Mihili - Gardičko.
Barsi Burši, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Dimitri Burši, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Gin Burši, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Gjon Burši, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Kosta Burši, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Leka Burši, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Mihe Burši, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Angelos Buzes, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Martin Buzes, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Miraš Buzes, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Petro Buzi, χωριό Buzi - Grebena.
Gjon Čapsi, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Nikola Čapsi, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Dimitri Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Dimitri Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Gin Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Jorgi Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Leka Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Mihal Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Orateo Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Tanuš Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Tanuš Capuga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Dime Capuga, χωριό Capuga - Gardičko.
Dime Capuga, χωριό Capuga - Gardičko.
Gin Capuga, χωριό Capuga - Gardičko.
Matesi Capuga, χωριό Capuga - Gardičko.
Mesili Capuga, χωριό Capuga - Gardičko.
Toma Capuga, χωριό Capuga - Gardičko.
Teodoro Capuga, χωριό Kankadi - Hlumica.
Bardi Capuga, χωριό Kavalari - Grebena.
Ešteni Capuga, χωριό Kavalari - Grebena.
Teodora Capuga, χωριό Литарија - Kalandrica.
Marija Čaše, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Andreja Čaši, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Gjon Čavuši, χωριό Kavalari - Grebena.
Stamad Ćenkaruli, χωριό Nikola Komi - Hlumica.
Dimitri Cimitri, χωριό Maži - Gardičko.
Gin Cimitri, χωριό Maži - Gardičko.
Teodoro Cimitri, χωριό Maži - Gardičko.
Nikola Čirnota, χωριό Kartazori - Hlumica.
Stefano Cumurni, χωριό Mavromati - Vomiro.
Nikola Dadizo, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Jani Damjan, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Andreja Dardesi, χωριό Salesi - Grebena.
Gjuna Delize, χωριό Dzeki - Kalandrica.
Kalendži Dialuši, χωριό Kalendži - Gardičko.
 Dialuši, χωριό Simopulu - Gardičko.
Har Diko, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Teodoris Dimares, χωριό Andon - Gardičko.
Marija Dime, χωριό Simize - Hlumica.
Jani Dimicaneti, χωριό Zorile - Hlumica.
Papas Dimitri, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Nikola Dimitrici, χωριό Maži - Gardičko.
 Dimitrici, χωριό Maži - Gardičko.
Dimo Dimorjari, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Rasi Dimri, χωριό Kalendži - Gardičko.
Bardi Diš, χωριό Rovijata - Hlumica.
Gin Divie, χωριό Divie - Grebena.
Floka Dizmari, χωριό Kratule - Vomiro.
Andreja Dominika, χωριό Koči - Vomiro.
Gin Dominika, χωριό Koči - Vomiro.
Dimitri Dominika, χωριό Kribsi - Gardičko.
Jorgi Dominika, χωριό Kribsi - Gardičko.
Andreja Dorze, χωριό Dorze - Vomiro.
Leka Dorze, χωριό Dorze - Vomiro.
Neže Dorze, χωριό Dorze - Vomiro.
Gjon Dorze, χωριό Koči - Vomiro.
Dime Dorze, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Petro Dorze, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Petro Dorze, χωριό Likursi - Gardičko.
Leka Dorze, χωριό Mavromati - Vomiro.
Dime Dorze, χωριό Ranbjak - Gardičko.
Leka Dorze, χωριό Trusa - Grebena.
Gjon Dozule, χωριό Kavalari - Grebena.
Nikola Draga, χωριό Likursi - Gardičko.
Jorgi Draguleš, χωριό Petrovište - Grebena.
Nikola Draguleš, χωριό Petrovište - Grebena.
Petro Draguleš, χωριό Petrovište - Grebena.
Dimitri Draguna, χωριό Simopulu - Gardičko.
Ešer Draguti, χωριό Литарија - Kalandrica.
Georgi Draguti, χωριό Литарија - Kalandrica.
Pal Draguti, χωριό Литарија - Kalandrica.
 Dramina, χωριό Simopulu - Gardičko.
Gin Dramsi, χωριό Kacaro - Vomiro.
Petro Dramsi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Gin Dramsi, χωριό Mihoj - Grebena.
Jani Dramsi, χωριό Mihoj - Grebena.
Jorgi Dramsi, χωριό Simopulu - Gardičko.
Teodoro Dramsi, χωριό Simopulu - Gardičko.
Gerg Dramsi, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Jani Dravuleti, χωριό Rovijata - Hlumica.
Jorgi Dravuleti, χωριό Rovijata - Hlumica.
Andreja Drimi, χωριό Drimi - Gardičko.
Teodoris Duka, χωριό Barbuci - Gardičko.
Dominika Duka, χωριό Stojan - Grebena.
Teodoris Dukas, χωριό Dukati - Grebena.
Duka Durankorgi, χωριό Durankorgi - Gardičko.
Ešeni Durankorgi, χωριό Durankorgi - Gardičko.
Gjon Durankorgi, χωριό Durankorgi - Gardičko.
Nikola Durankorgi, χωριό Durankorgi - Gardičko.
Anise Dzahigulos, χωριό Lopesi - Gardičko.
Jorgi Dzakino, χωριό Kribsi - Gardičko.
Mihal Dzakino, χωριό Kribsi - Gardičko.
Ešteni Džanate, χωριό Renesi - Gardičko.
Gjon Džanate, χωριό Renesi - Gardičko.
Jani Dzeki, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Teodoro Dzeki, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Andreja Dzeki, χωριό Dzeki - Gardičko.
Gin Dzeki, χωριό Dzeki - Gardičko.
Gin Dzeki, χωριό Dzeki - Gardičko.
Jorgi Dzeki, χωριό Dzeki - Kalandrica.
Kratule Dzeki, χωριό Dzeki - Gardičko.
Manka Dzeki, χωριό Dzeki - Gardičko.
Marti Dzeki, χωριό Dzeki - Gardičko.
Moriki Dzeki, χωριό Dzeki - Gardičko.
Petro Dzeki, χωριό Dzeki - Kalandrica.
Stefano Dzeki, χωριό Dzeki - Gardičko.
Teodoris Dzeki, χωριό Dzeki - Kalandrica.
Kalandži Dzeki, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Marti Dzeki, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Petro Dzeki, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Aleksi Dzeki, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Aleksi Dzeki, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Diime Dzeki, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Petro Dzeki, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Oratios Dzeki, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Leka Dzeki, χωριό Glava - Vomiro.
Marti Dzeki, χωριό Glava - Vomiro.
Kosta Dzeki, χωριό Kacaro - Vomiro.
Stefano Dzeki, χωριό Kacaro - Vomiro.
Gin Dzeki, χωριό Mansi - Gardičko.
Gjon Dzeki, χωριό Mansi - Gardičko.
Jorgi Dzeki, χωριό Mansi - Gardičko.
Gin Dzeki, χωριό Rovijata - Hlumica.
Jorgi Dzeki, χωριό Rovijata - Hlumica.
Kosta Dzeki, χωριό Rovijata - Hlumica.
Kosta Dzeki, χωριό Rovijata - Hlumica.
Luzi Dzeki, χωριό Rovijata - Hlumica.
Tanuš Dzeki, χωριό Rovijata - Hlumica.
Teodoris Dzeki, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Kozma Dzeki, χωριό Trusa - Grebena.
Kalani Dzeki, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Gjon Džeki, χωριό Džeki - Grebena.
Gjon Džeki, χωριό Džeki - Grebena.
Kalisa Džeki, χωριό Džeki - Grebena.
Leka Džeki, χωριό Džeki - Grebena.
Baba Dzekina, χωριό Vlanduša - Hlumica.
 Džekina, χωριό Džeki - Grebena.
Kavalarina Dzjukena, χωριό Renesi - Gardičko.
Paloni Dzukene, χωριό Renesi - Gardičko.
Pavlos Dzukene, χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola Džurka, χωριό Malisena - Grebena.
Petros Džurkas, χωριό Malisena - Grebena.
Jani Ermani, χωριό Bardi Zoga - Grebena.
Nikola Esteri, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Kosta Esteri, χωριό Lazario - Grebena.
Gjon Esteri, χωριό Melitena - Grebena.
Petros Esteri, χωριό Melitena - Grebena.
Gin Evstatio, χωριό Budie - Grebena.
Jani Ezmolde, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Jorgi Ezmolde, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Mihal Ezmolde, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Dominika Ezmoldi, χωριό Kacaro - Vomiro.
Pete Familesi, χωριό Lazario - Grebena.
Gin Filadrofeno, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Gjon Filadrofeno, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Glava Filadrofeno, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Jorgi Filadrofeno, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Lazar File, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Teodoris Filimotomo, χωριό Romio - Hlumica.
Teodori Filipos, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Gin Flamura, χωριό Lenokoni - Grebena.
Nikola Flamura, χωριό Lenokoni - Grebena.
Petro Flamurari, χωριό Ranbjak - Gardičko.
Dimos Flas, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Ilja Floka, χωριό Divie - Grebena.
Andreja Floka, χωριό Markopulu - Hlumica.
Andreja Franka, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Gjon Franka, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Jorgo Franka, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Plaše Franka, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Aleksi Franka, χωριό Vlaho - Gardičko.
Toma Franka, χωριό Vlaho - Gardičko.
Gin Frates, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Kosta Frates, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Teodoris Frates, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Lazar Frati, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Lazaro Frati, χωριό Drimi - Gardičko.
Marti Frati, χωριό Drimi - Gardičko.
Marti Frati, χωριό Drimi - Gardičko.
Andreja Frati, χωριό Frat - Grebena.
Gizi Frati, χωριό Frat - Grebena.
Jorgi Frati, χωριό Frat - Grebena.
Nikola Frati, χωριό Frat - Grebena.
Petros Frati, χωριό Frat - Grebena.
Petros Frati, χωριό Frat - Grebena.
Andreja Frati, χωριό Kratule - Grebena.
Ešeni Frati, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Jorgi Fretes, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Andreja Gamre, χωριό Renesi - Gardičko.
Gjon Gamre, χωριό Renesi - Gardičko.
Jorgi Gamre, χωριό Renesi - Gardičko.
Teodoris Gamre, χωριό Renesi - Gardičko.
Manol Gato, χωριό Maži - Gardičko.
Teodoro Gato, χωριό Maži - Gardičko.
Pavlos Gavas, χωριό Renesi - Gardičko.
Teodoris Gavas, χωριό Renesi - Gardičko.
Mihal Gavri, χωριό krapsi - Hlumica.
Jane Gerako, χωριό Kavasila - Hlumica.
Jorgi Gerako, χωριό Kavasila - Hlumica.
Diale Gergil, χωριό Muzak - Hlumica.
Pavlos Geriobardes, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Kosta Gino, χωριό Stojan - Grebena.
Petros Gino, χωριό Stojan - Grebena.
Andreja Girka, χωριό Girka - Hlumica.
Andreja Girka, χωριό Girka - Hlumica.
Vlaš Gizkame, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Skeve Gjon, χωριό Koči - Vomiro.
Petro Gjonec, χωριό Sliva - Gardičko.
Stefano Gjonec, χωριό Sliva - Gardičko.
Teodoris Gjonesi, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gjon Gjonsi, χωριό Markopulu - Hlumica.
Boža Gjuraleš, χωριό Capuga - Gardičko.
Manka Gjuraleš, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Petro Gjurga, χωριό krapsi - Hlumica.
Kukjo Gjurko, χωριό Muzak - Hlumica.
Andreja Glava, χωριό Glava - Vomiro.
Jani Glava, χωριό Glava - Vomiro.
Kali Glava, χωριό Glava - Vomiro.
Marti Glava, χωριό Glava - Vomiro.
Nikifor Glava, χωριό Glava - Vomiro.
Pavlos Glava, χωριό Glava - Vomiro.
Petro Glava, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Nikola Gligori, χωριό Mavromati - Vomiro.
Nikola Golem, χωριό Литарија - Kalandrica.
Gin Golemi, χωριό Golemi - Kalandrica.
Teodor Golemi, χωριό Golemi - Kalandrica.
Gin Golemi, χωριό Kavalari - Grebena.
Aleksi Goljamo, χωριό Valmi - Kalandrica.
Stasi Goljamo, χωριό Valmi - Kalandrica.
Gin Golomi, χωριό Golomi - Hlumica.
Mihal Golomi, χωριό Golomi - Hlumica.
Teodoris Golomi, χωριό Golomi - Hlumica.
Jorgi Golomi, χωριό Kavalari - Grebena.
Kosta Golomi, χωριό Kavalari - Grebena.
Vleka Golomi, χωριό Kavalari - Grebena.
Dhmitri Gomosto, χωριό Gomosto - Gardičko.
Jorgi Gomosto, χωριό Gomosto - Gardičko.
Jorgi Gomosto, χωριό Gomosto - Gardičko.
Lazaro Gomosto, χωριό Gomosto - Gardičko.
Mihal Gomosto, χωριό Gomosto - Gardičko.
Stamat Gomosto, χωριό Gomosto - Gardičko.
Teodoris Gomosto, χωριό Gomosto - Gardičko.
Jorgi Gonari, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Mihal Gorija, χωριό Nikola Komi - Hlumica.
Dominika Gosti, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Kosta Gramatiko, χωριό Kavalari - Grebena.
Stefano Gramatiko, χωριό Kavalari - Grebena.
Jorgi Gramatiko, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Teodoris Gramatiko, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Jani Gramatiko, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Jorgi Gramatiko, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Gin Gramatikopulu, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Kosta Gramše, χωριό Kribsi - Hlumica.
Kozma Gramše, χωριό Kribsi - Hlumica.
Jorgi Grandže, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Buhali Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Dime Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Dominika Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Jorgi Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Jorgi Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Marko Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Marti Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Petro Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Teodoro Grasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Gjon Greka, χωριό Mavromati - Vomiro.
Mihal Greka, χωριό Mavromati - Vomiro.
Dimitri Grigore, χωριό Zlatka - Hlumica.
Dimitri Grigore, χωριό Zlatka - Hlumica.
Nikola Grigore, χωριό Zlatka - Hlumica.
Leka Grozumica, χωριό Budie - Grebena.
Gin Grozumica, χωριό Dukati - Grebena.
Petro Grozumica, χωριό Dukati - Grebena.
Tonde Grozumica, χωριό Dukati - Grebena.
Andreja Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Bardi Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Bardi Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Dominika Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Gin Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Gin Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Gjon Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Jani Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Kenazi Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Leka Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Leka Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Marti Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Mihal Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Paloni Grozumica, χωριό Grozumica - Grebena.
Andreja Grozumše, χωριό Vagareti - Hlumica.
Gin Gulemi, χωριό Dukati - Grebena.
Teodoros Gulemi, χωριό Dukati - Grebena.
Jorgi Guljami, χωριό Barbuci - Gardičko.
Andreja Guljamo, χωριό Koči - Vomiro.
Donato Gurzi, χωριό Psari - Hlumica.
Progono Gurzi, χωριό Psari - Hlumica.
Teodoris Gušani, χωριό Markopulu - Hlumica.
Pelaniri Hajkal, χωριό Girka - Hlumica.
Gjon Hajkal, χωριό Kavalari - Grebena.
Nikola Hajkal, χωριό Somani - Grebena.
Gin Hajkal, χωριό Suli - Gardičko.
Teodoris Hajkali, χωριό Trusa - Grebena.
Gin Halandrino, χωριό Kavalari - Grebena.
Miles Halne, χωριό Trusa - Grebena.
Teodora Hame, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Guljami Hamiči, χωριό Lali - Vomiro.
Mengeše Hamiči, χωριό Lali - Vomiro.
Teodoros Hamiže, χωριό Avrami - Grebena.
Martin Hamiže, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Guljamo Havari, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Mihal Havaro, χωριό Havaro Protopapa - Hlumica.
Nikola Havaro, χωριό Havaro Protopapa - Hlumica.
Papa Jorgi Havaro, χωριό Havaro Protopapa - Hlumica.
Kozma Hondromihal, χωριό Gardičko - Gardičko.
Jani Hondromihal, χωριό Suli - Gardičko.
Kozma Hovako, χωριό Malisena - Grebena.
Dimitri Hrahitinos, χωριό Kavalari - Grebena.
Nikola Hreze, χωριό Dzeki - Gardičko.
Nikola Hreze, χωριό Lopesi - Gardičko.
Nikola Hreze, χωριό Trestena - Grebena.
Pavlo Hrezepulu, χωριό Lazario - Grebena.
Stamati Hrezepulu, χωριό Lazario - Grebena.
Jorgi Hrike, χωριό Drimi - Gardičko.
Jorgi Hrike, χωριό Drimi - Gardičko.
Kosta Hrikepulu, χωριό Lali - Vomiro.
Nikola Hrikja, χωριό Hrikja - Gardičko.
Jorgi Hrikja, χωριό Madinik - Kalandrica.
Nikola Hrikja, χωριό Mihili - Hlumica.
Jani Hristojani, χωριό Drimi - Gardičko.
Mastro Jani, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Jorgi Janiči, χωριό Markopulu - Hlumica.
Gin Jatro, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Teodoro Jatro, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Teodora Javerne, χωριό Madinik - Gardičko.
Jorgi Jergopulu, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Dominika jimištio, χωριό Gomosto - Gardičko.
Manol jimištio, χωριό Gomosto - Gardičko.
Nikola jimištio, χωριό Gomosto - Gardičko.
Nikola jimištio, χωριό Gomosto - Gardičko.
Petro jimištio, χωριό Gomosto - Gardičko.
Stamat jimištio, χωριό Gomosto - Gardičko.
Sina Jordan, χωριό Glava - Vomiro.
Kosta Jorgi, χωριό Kavalari - Grebena.
Kondo Jorgi, χωριό Koči - Vomiro.
Kondo Jorgi, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Jani Jorgi, χωριό Mavromati - Vomiro.
Marija Jorgi, χωριό Zorile - Hlumica.
Gin Jovani, χωριό Renesi - Gardičko.
Kosta Jovani, χωριό Renesi - Gardičko.
Kozma Jovani, χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola Jovani, χωριό Renesi - Gardičko.
Oratio Kabaši, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Jorgi Kacaro, χωριό Kacaro - Vomiro.
 Kakosi, χωριό Dzeki - Gardičko.
Nikola Kakosi, χωριό Kartazori - Hlumica.
Petro Kakosi, χωριό Kartazori - Hlumica.
Dime Kakosi, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Trusa Kakosi, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Kondo Kaladži, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Teodoro Kaladži, χωριό Sopi - Vomiro.
Jani Kalamire, χωριό Madinik - Gardičko.
Jorgi Kalandži, χωριό Vlaho - Gardičko.
Teodoro Kalandži, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Andreja Kalendži, χωριό Kalendži - Gardičko.
Dimitri Kalendži, χωριό Kalendži - Gardičko.
Gin Kalendži, χωριό Kalendži - Gardičko.
Lalka Kalendži, χωριό Kalendži - Gardičko.
Jani Kalfoni, χωριό Lalusi - Kalandrica.
 Kalfoni, χωριό Ranbjak - Gardičko.
Dominika Kalifoni, χωριό Pendani - Hlumica.
Gjon Kalimani, χωριό Zlatka - Hlumica.
Leka Kalimeni, χωριό Zlatka - Hlumica.
Mari Kalivasile, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Pavlos Kalosi, χωριό Renesi - Gardičko.
Dime Kalota, χωριό Madinik - Gardičko.
Martin Kalota, χωριό Madinik - Gardičko.
Gin Kalovičari, χωριό Divie - Grebena.
Pavlos Kalovičari, χωριό Divie - Grebena.
Teodoros Kalovičari, χωριό Divie - Grebena.
Oratio Kaloviri, χωριό Likursi - Gardičko.
Jorgi Kaloviro, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Jorgi Kamburi, χωριό Barbuci - Gardičko.
Teodores Kamburi, χωριό Barbuci - Gardičko.
Jirgi Kandrava, χωριό Mansi - Gardičko.
Pete Kane, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gin Kankadi, χωριό Ajo Nikolas - Grebena.
Oratio Kankadi, χωριό Ajo Nikolas - Grebena.
Ešteni Kankadi, χωριό Kankadi - Hlumica.
Gin Kankadi, χωριό Kankadi - Hlumica.
Donatio Kankadi, χωριό Šergi - Grebena.
Jorgi Kankadi, χωριό Šergi - Grebena.
Kosta Kankali, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Jani Kapajazuka, χωριό Melitena - Grebena.
Marija Kaparalina, χωριό Džeki - Grebena.
Gin Kapareli, χωριό Džeki - Grebena.
Lazaro Kapareli, χωριό Džeki - Grebena.
Lazaro Kapopulu, χωριό Melitena - Grebena.
Stive Kaprali, χωριό Koči - Vomiro.
Gin Kapse, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Gin Kapse, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Gjon Kapse, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Dimitri Kardiokafti, χωριό Kardiokafti - Hlumica.
Teodoris Kardiokafti, χωριό Kardiokafti - Hlumica.
Teodoris Kardiokafti, χωριό Kardiokafti - Hlumica.
Gin Karkuka, χωριό Lala - Gardičko.
Dime Karlarmi, χωριό Pendani - Hlumica.
Gjon Karlarmi, χωριό Pendani - Hlumica.
Petri Karlica, χωριό Kavalari - Grebena.
Teodoris Kartazori, χωριό Kartazori - Hlumica.
Leka Karusi, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Gin Kastamoti, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Jorgi Katakalo, χωριό Simopulu - Gardičko.
Jorgi Katalani, χωριό Pendani - Hlumica.
Marko Kavalari, χωριό Avrami - Grebena.
Jorgi Kavalari, χωριό Kavalari - Grebena.
Mengeše Kavalari, χωριό Kavalari - Grebena.
Gin Kavalari, χωριό Psari - Hlumica.
Andreja Kavasila, χωριό Kavasila - Hlumica.
Komneno Kavasila, χωριό Kavasila - Hlumica.
Andreja Kazneš, χωριό Kazneš - Grebena.
Gin Kazneš, χωριό Kazneš - Kalandrica.
Jorgi Kazneš, χωριό Kazneš - Grebena.
Leka Kazneš, χωριό Kazneš - Grebena.
Šoni Kazneš, χωριό Kazneš - Kalandrica.
Bardi Kaznesi, χωριό Andon - Gardičko.
Gjon Kaznesi, χωριό Andon - Gardičko.
Bardi Kaznesi, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Petro Kaznesi, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Jani Kazondi, χωριό Lazario - Grebena.
Nikola Kazondi, χωριό Lazario - Grebena.
Tope Kaztrores, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Gin Kefalino, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Ilija Kefalino, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Nikola Kefalino, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Petro Kefalino, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Gerg Kembetekra, χωριό Trusa - Grebena.
Dime Kerman, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Lazar Kesar, χωριό Trusa - Grebena.
Gin Kesari, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Jorgi Kesari, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Gin Kiraka, χωριό Muzak - Hlumica.
Jorgi Kirti, χωριό Rovijata - Hlumica.
Gjon Kite, χωριό Renesi - Gardičko.
Gjon Kite, χωριό Renesi - Gardičko.
Jorgi Kite, χωριό Renesi - Gardičko.
Jorgi Kite, χωριό Renesi - Gardičko.
Marti Kite, χωριό Renesi - Gardičko.
Gin Kladi, χωριό Barbuci - Gardičko.
Nikola Kladi, χωριό Barbuci - Gardičko.
Gjon Kladi, χωριό Malisena - Grebena.
Jorgi Klešpe, χωριό Budie - Grebena.
Kirana Klešpe, χωριό Koči - Vomiro.
Ešeni Klešpe, χωριό Šalesi - Gardičko.
Gin Klešpe, χωριό Šalesi - Gardičko.
Andreja Knifo, χωριό Lali - Vomiro.
Kosta Knifo, χωριό Lali - Vomiro.
Mankule Knifo, χωριό Lali - Vomiro.
Mihal Knifo, χωριό Lali - Vomiro.
Stefano Knifo, χωριό Stojan - Grebena.
Jorgi Koča, χωριό Dzeki - Gardičko.
Mihal Kočas, χωριό Madinik - Gardičko.
Setoni Kočas, χωριό Madinik - Gardičko.
Luka Koči, χωριό Dzeki - Gardičko.
Gin Koči, χωριό Golomi - Hlumica.
Progono Koči, χωριό Golomi - Hlumica.
Plore Koči, χωριό Hrikja - Gardičko.
Gjon Koči, χωριό Kazneš - Grebena.
Manol Koči, χωριό Kazneš - Grebena.
Andreja Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Andreja Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Andreja Koči, χωριό Koči - Kalandrica.
Belje Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Dime Koči, χωριό Koči - Kalandrica.
Gin Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Gjon Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Jorgi Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Jorgi Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Lazaro Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Nikola Koči, χωριό Koči - Kalandrica.
Teodoro Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Teodoro Koči, χωριό Koči - Vomiro.
Gin Koči, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Kozma Koči, χωριό Lala - Gardičko.
Agali Koči, χωριό Mansi - Gardičko.
Gin Koči, χωριό Mansi - Gardičko.
Kosta Koči, χωριό Mihili - Hlumica.
Leka Koči, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Dominika Kočo, χωριό Lopesi - Gardičko.
Leka Kočo, χωριό Lopesi - Gardičko.
Moriki Kočo, χωριό Lopesi - Gardičko.
Jorgi Kocohnari, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Jani Koconi, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Nikola Koconi, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Dominika Kodzomateo, χωριό Drovini - Kalandrica.
Kosta Kodzonatio, χωριό Markopulu - Hlumica.
Jorgi Kokocomadi, χωριό Kacaro - Vomiro.
Aleksi Kokule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Gin Kokule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Jorgi Kokule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Laluš Kokule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Marti Kokule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Oratio Kokule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Dimitri Kokulo, χωριό Prifti - Hlumica.
Jani Kokure, χωριό Mavromati - Vomiro.
Andreja Kokuze, χωριό Havaro Protopapa - Hlumica.
Petros Kolidze, χωριό Kral - Kalandrica.
Andreja Kolidze, χωριό Valmi - Kalandrica.
Petro Koluvo, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Stefano Koluvo, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Andreja Komani, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Andreja Komani, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Gin Komani, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Koma Komani, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Mankule Komani, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Dimitri Komanu, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Mihal Komanu, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Jorgi Kombotekra, χωριό Ajo Vasil - Hlumica.
Andreja Kombotekra, χωριό Kombotekra - Grebena.
Dimos Kombotekra, χωριό Kombotekra - Grebena.
Dominika Kombotekra, χωριό Kombotekra - Vomiro.
Gin Kombotekra, χωριό Kombotekra - Grebena.
Jorgi Kombotekra, χωριό Kombotekra - Grebena.
Marti Kombotekra, χωριό Kombotekra - Vomiro.
Nikola Kombotekra, χωριό Kombotekra - Grebena.
Petros Kombotekra, χωριό Kombotekra - Vomiro.
Gin Kombotekra, χωριό Nikifor - Vomiro.
Kosta Kombotekra, χωριό Suli - Hlumica.
Gjon Kombotekra, χωριό Vagareti - Hlumica.
Nikola Komeno, χωριό Špata - Hlumica.
Petros Komes, χωριό Dzeki - Gardičko.
Bici Komi, χωριό Dzeki - Gardičko.
Petro Komi, χωριό Dzeki - Gardičko.
Dominika Komi, χωριό Eksorija - Grebena.
Mihe Komi, χωριό Eksorija - Grebena.
Nikola Komi, χωριό Nikola Komi - Hlumica.
Bardi Komi, χωριό Ranbjak - Gardičko.
Gin Komi, χωριό Sliva - Gardičko.
Gjon Komi, χωριό Sliva - Gardičko.
Manka Komo, χωριό Kribsi - Hlumica.
Lazaro Konbuti, χωριό Литарија - Kalandrica.
Mihal Kondojorgi, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Vlaš Kondojorgi, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Jani Kondomihal, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Jorgi Kondomihal, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Pavlos Kondomihal, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Teodoris Kondomihal, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Marija Kondostefano, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Moriki Kondote, χωριό Capuga - Gardičko.
Dimitri Konkoli, χωριό Rovijata - Hlumica.
Petros Konomadi, χωριό Kacaro - Vomiro.
Gin Koraleš, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Andreja Koralše, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Kaznesi Kordas, χωριό Kankadi - Hlumica.
Nikola Kordas, χωριό Kankadi - Hlumica.
Gin Koriazi, χωριό Capuga - Gardičko.
Mengeše Korijadi, χωριό Kankadi - Hlumica.
Kali Kornazi, χωριό Papadato - Grebena.
Nikola Kortik, χωριό Kardiokafti - Hlumica.
Nikola Koseti, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Jorgi Kosoni, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Petros Košuti, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Andreja Kovaralice, χωριό Capuga - Gardičko.
Teodoros Kovaralice, χωριό Capuga - Gardičko.
Pavlo Kovare, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Dimitri Kovare, χωριό Lopesi - Gardičko.
Anadze Kozma, χωριό Trusa - Grebena.
Gin Kozma, χωριό Vlaho - Gardičko.
Gin Kozma, χωριό Литарија - Kalandrica.
Kozma Kozulo, χωριό krapsi - Hlumica.
Jorgi Kraka, χωριό Ratendo - Vomiro.
Ešteni Krakoki, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Lazaro Krakoki, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Gjon Kral, χωριό Mavromati - Vomiro.
Lazar Krali, χωριό Kral - Kalandrica.
Pavlo Krali, χωριό Kral - Kalandrica.
Progono Krali, χωριό Kral - Kalandrica.
Jorgi Krapše, χωριό Kribsi - Hlumica.
Teodoro Krapsi, χωριό Kazneš - Grebena.
Duka Krapsi, χωριό krapsi - Hlumica.
Andreja Krapsi, χωριό Majira - Hlumica.
Gerg Krapsi, χωριό Литарија - Kalandrica.
Gin Krapsi, χωριό Литарија - Kalandrica.
Pieter Krapsi, χωριό Литарија - Kalandrica.
Teodoro Krapši, χωριό Spani - Vomiro.
Duka Krasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Mengeše Krasica, χωριό Barbuci - Gardičko.
Andreja Kratule, χωριό Kratule - Vomiro.
Andreja Kratule, χωριό Kratule - Grebena.
Dime Kratule, χωριό Kratule - Vomiro.
Gjon Kratule, χωριό Kratule - Grebena.
Jankula Kratule, χωριό Kratule - Grebena.
Jorgi Kratule, χωριό Kratule - Vomiro.
Kosta Kratule, χωριό Kratule - Vomiro.
Lazaro Kratule, χωριό Kratule - Vomiro.
Mankule Kratule, χωριό Kratule - Vomiro.
Manol Kratule, χωριό Kratule - Grebena.
Nikola Kratule, χωριό Kratule - Grebena.
Nikola Kratule, χωριό Kratule - Grebena.
Andreja Kratule, χωριό Lazario - Grebena.
Belja Kratule, χωριό Lazario - Grebena.
Kozma Kratule, χωριό Lazario - Grebena.
Leka Kratule, χωριό Lazario - Grebena.
Mikola Kratule, χωριό Lazario - Grebena.
Pavlo Kratule, χωριό Lazario - Grebena.
Dimitri Kratule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Gjon Kratule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Koma Kratule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Mengeše Kratule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Mengeše Kratule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Mihal Kratule, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Dominika Kravari, χωριό Nikola Komi - Hlumica.
Marlos Kribsi, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Mihal Kribsi, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Die Kribsi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Dramate Kribsi, χωριό Kribsi - Grebena.
Pavlos Kribsi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Teodores Kribsi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Dimitri Kribsi, χωριό Lopesi - Gardičko.
Manka Kribsi, χωριό Lopesi - Gardičko.
Trosa Kribsi, χωριό Lopesi - Gardičko.
Gin Kribsi, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Nikola Kribsi, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Nika Kribsi, χωριό Zlatka - Hlumica.
Jorgi Kriekuki, χωριό Havaro Protopapa - Hlumica.
Vlaš Kriekuki, χωριό Kral - Kalandrica.
Sina Kriekuki, χωριό Madinik - Kalandrica.
Jorgi Krinka, χωριό Madinik - Gardičko.
Gjon Krozisa, χωριό Ajo Nikolas - Grebena.
Gjon Krumše, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Jorgi Krumše, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Andreja Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Andreja Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Andreja Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Dimitri Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Gin Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Jorgi Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Lazar Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Mihal Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Nikola Kukle, χωριό Avrami - Grebena.
Dime Kukle, χωριό Dukati - Grebena.
Duka Kukle, χωριό Dukati - Grebena.
Duka Kukle, χωριό Dukati - Grebena.
Teodoris Kukle, χωριό Dukati - Grebena.
Nikola Kukle, χωριό Kavalari - Grebena.
Dime Kukle, χωριό Kukle - Vomiro.
Gin Kukle, χωριό Kukle - Vomiro.
Lazaro Kukle, χωριό Kukle - Vomiro.
Andreja Kukle, χωριό Sopi - Vomiro.
Kali Kukle, χωριό Sopi - Vomiro.
Gin Kukles, χωριό Kukle - Vomiro.
Stefano Kukles, χωριό Kukle - Vomiro.
Jani Kures, χωριό Kartazori - Hlumica.
Jani Kurtesi, χωριό Romio - Hlumica.
Gin Kurtesi, χωριό Rovijata - Hlumica.
 Kurtesi, χωριό Simopulu - Gardičko.
Gin Kurtesi, χωριό Suli - Hlumica.
Pavlos Kuza, χωριό Renesi - Gardičko.
Kozma Kuza, χωριό Sirvelica - Grebena.
Dimitri Lagoci, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Jorgi Lagoci, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Andreja Lale, χωριό Lali - Vomiro.
Gin Lale, χωριό Lali - Vomiro.
Mihal Lale, χωριό Lali - Vomiro.
Janul Lalusi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Komi Lalusi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Oratio Lamberti, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Jorgi Lambozi, χωριό Kavasila - Hlumica.
Nikola Lambozi, χωριό Kavasila - Hlumica.
Teodoro Lanbeta, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Jorgi Lanbeti, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Kosta Landže, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Andreja Lase, χωριό Lazario - Grebena.
Gin Late, χωριό Koči - Vomiro.
Nikola Late, χωριό Kral - Kalandrica.
Mengeše Late, χωριό Kribsi - Hlumica.
Nikola Late, χωριό Lala - Gardičko.
Gin Late, χωριό Lopesi - Gardičko.
Teodoro Late, χωριό Lopesi - Gardičko.
Gin Late, χωριό Mansi - Gardičko.
Jorgi Late, χωριό Mansi - Gardičko.
Jorgi Late, χωριό Mansi - Gardičko.
Lazaro Late, χωριό Mansi - Gardičko.
Lazaro Late, χωριό Mansi - Gardičko.
Lazaro Late, χωριό Mansi - Gardičko.
Nikola Late, χωριό Mansi - Gardičko.
Petro Late, χωριό Mansi - Gardičko.
Gin Late, χωριό Muzak - Hlumica.
Jorgi Late, χωριό Muzak - Hlumica.
Tomas Lates, χωριό Kral - Kalandrica.
Nikola Lavde, χωριό Glava - Vomiro.
Marti Lavde, χωριό Kratule - Vomiro.
Teodoris Lavde, χωριό Kratule - Vomiro.
Gin Lavde, χωριό Sopi - Vomiro.
Andreja Lavdze, χωριό Madinik - Kalandrica.
Jorgi Lavdze, χωριό Madinik - Kalandrica.
Nikola Lavdze, χωριό Madinik - Kalandrica.
Sime Leka, χωριό Mansi - Gardičko.
Oratio Leki, χωριό Buzi - Grebena.
Dimitri Lekuri, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gjon Lekuri, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gin Lekursi, χωριό Avrami - Grebena.
Jorgi Lekuzi, χωριό Kavasila - Hlumica.
Pavlos Lekuzi, χωριό Kavasila - Hlumica.
Bebe Lenger, χωριό Markopulu - Hlumica.
 Lev, χωριό Dzeki - Gardičko.
Kozma Ligero, χωριό Romio - Hlumica.
Vansi Likomani, χωριό Rovijata - Hlumica.
Gjon Likulica, χωριό Muzak - Hlumica.
Gin Likursi, χωριό Bavasi - Hlumica.
Jorgi Likursi, χωριό Džeki - Grebena.
Stefano Likursi, χωριό Džeki - Grebena.
Gin Likursi, χωριό Girka - Hlumica.
Leka Likursi, χωριό Girka - Hlumica.
Vasi Likursi, χωριό Koči - Vomiro.
Kalandža Likursi, χωριό Likursi - Gardičko.
Lazaro Likursi, χωριό Likursi - Gardičko.
Lazaro Likursi, χωριό Potoha - Grebena.
Duše Likursi, χωριό Rovijata - Hlumica.
Jorgi Likursi, χωριό Rovijata - Hlumica.
Lazaro Likursi, χωριό Somani - Grebena.
Pavlo Likursi, χωριό Somani - Grebena.
Kozma Livan, χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola Livan, χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola Livan, χωριό Renesi - Gardičko.
Vases Livan, χωριό Renesi - Gardičko.
Mihe Livani, χωριό Renesi - Gardičko.
Andreja Livari, χωριό Maži - Gardičko.
Jorgi Livari, χωριό Maži - Gardičko.
Petro Lizkume, χωριό Renesi - Gardičko.
Martin Ljumi, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Trusa Ljumi, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Nikola Ljumi, χωριό Salesi - Grebena.
Jorgi Lofka, χωριό Psari - Hlumica.
Dimitri Logoteti, χωριό Ierano - Grebena.
Jani Logoteti, χωριό Ierano - Grebena.
Teodor Logoteti, χωριό Ierano - Grebena.
Martin Logoteti, χωριό Polica - Kalandrica.
Guljami Londžas, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Teodoris Londže, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Kozma Londži, χωριό Lali - Vomiro.
Jorgi Londži, χωριό Somani - Grebena.
Andreja Londži, χωριό Suli - Hlumica.
Teodoro Lopelo, χωριό Sliva - Gardičko.
Jani Lopesi, χωριό Capuga - Gardičko.
Nikola Lopesi, χωριό Capuga - Gardičko.
Andreja Lopesi, χωριό Gardičko - Gardičko.
Ešteni Lopesi, χωριό Gardičko - Gardičko.
Jorgi Lopesi, χωριό Gardičko - Gardičko.
Leka Lopesi, χωριό Gardičko - Gardičko.
Reči Lopesi, χωριό Gardičko - Gardičko.
Teodoris Lopesi, χωριό Gardičko - Gardičko.
Gjon Lopesi, χωριό Gjon Lopesi - Gardičko.
Jorgi Lopesi, χωριό Koči - Vomiro.
Nikola Lopesi, χωριό Koči - Vomiro.
Nikola Lopesi, χωριό Kribsi - Gardičko.
Nikola Lopesi, χωριό Sliva - Gardičko.
Gjon Lopsi, χωριό Mirali - Kalandrica.
Petro Lopsi, χωριό Mirali - Kalandrica.
 Loron, χωριό Suli - Hlumica.
Jorgi Lukiša, χωριό Eksorija - Grebena.
Gin Lukiše, χωριό Muzak - Hlumica.
Jorgi Lukiše, χωριό Muzak - Hlumica.
Nikola Lukiše, χωριό Muzak - Hlumica.
Petro Lukiše, χωριό Muzak - Hlumica.
Skeva Lukiše, χωριό Muzak - Hlumica.
Kral Lukše, χωριό Mavromati - Vomiro.
Kosta Lukši, χωριό Renesi - Gardičko.
Petro Lukšine, χωριό Renesi - Gardičko.
Gin Lundži, χωριό Dzeki - Kalandrica.
Duka Lupesi, χωριό Markopulu - Hlumica.
Nikola Lupesi, χωριό Markopulu - Hlumica.
Gjon Lupsi, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Jorgi Lupsi, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Kosta Lupsi, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Gin Luše, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Teodor Luše, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Zis Luvri, χωριό Литарија - Kalandrica.
Aleksi Madinik, χωριό Madinik - Kalandrica.
Andreja Madinik, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gin Madinik, χωριό Madinik - Gardičko.
Gin Madinik, χωριό Madinik - Kalandrica.
Jorgi Madinik, χωριό Madinik - Gardičko.
Lazari Madinik, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gin Mahtate, χωριό Šergi - Grebena.
Lazaro Mahtate, χωριό Šergi - Grebena.
Teodoris Mahtate, χωριό Šergi - Grebena.
Teodoro Majira, χωριό Majira - Hlumica.
Gin Majiri, χωριό Kribsi - Hlumica.
Lazaro Makoci, χωριό Mavromati - Vomiro.
Gin Makrasi, χωριό Buzi - Grebena.
Gin Makreš, χωριό Buzi - Grebena.
Teodoris Makrijanis, χωριό Markopulu - Hlumica.
Aleksi Makrina, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Mengeše Makriš, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Sina Makriš, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Zoga Makrisa, χωριό Zorile - Hlumica.
Teodoro Makriše, χωριό Rovijata - Hlumica.
Jorgi Makrisuli, χωριό Majira - Hlumica.
Pavlos Makrokokes, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Jorgi Makroskuli, χωριό Ajo Vasil - Hlumica.
Marija Makroskulu, χωριό Divie - Grebena.
Jorgi Malajoti, χωριό Capuga - Gardičko.
Petro Malajoti, χωριό Capuga - Gardičko.
Seni Malajoti, χωριό Capuga - Gardičko.
Gjon Malakas, χωριό Malakas - Gardičko.
Jorgi Malakas, χωριό Malakas - Gardičko.
Nikola Malakas, χωριό Malakas - Gardičko.
Sote Malakas, χωριό Malakas - Gardičko.
Martin Malen, χωριό Suli - Hlumica.
Orateos Maliki, χωριό Divie - Grebena.
Teodoris Maliki, χωριό Divie - Grebena.
Andreja Maliki, χωριό Maliki - Grebena.
Andreja Maliki, χωριό Maliki - Grebena.
Jorgi Maliki, χωριό Maliki - Grebena.
Martin Maliki, χωριό Maliki - Grebena.
Petro Maliki, χωριό Maliki - Grebena.
Mako Malkas, χωριό Kombotekra - Grebena.
Aleksi Mamula, χωριό Kankadi - Hlumica.
Dimitri Mamula, χωριό Ranbjak - Gardičko.
Gjon Mamule, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Jorgi Manali, χωριό Zorile - Hlumica.
Leka Manali, χωριό Zorile - Hlumica.
Gjon Manduka, χωριό Madinik - Kalandrica.
Ilija Manduka, χωριό Madinik - Kalandrica.
Kosta Manduka, χωριό Madinik - Kalandrica.
Leka Manduka, χωριό Madinik - Kalandrica.
Jorgi Mandžaviti, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Mihal Mandžaviti, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Petro Mangelica, χωριό Kombotekra - Grebena.
Duka Mankolina, χωριό Barbuci - Gardičko.
 Mankolina, χωριό Barbuci - Gardičko.
Dimitri Mankula, χωριό Balči - Grebena.
Nikola Mankule, χωριό Kavasila - Hlumica.
Jorgi Mankule, χωριό Likursi - Gardičko.
Gjon Mankule, χωριό Madinik - Kalandrica.
Teodoris Mankule, χωριό Madinik - Kalandrica.
Mihal Manoliči, χωριό Mansi - Hlumica.
Dijaluši Mansi, χωριό Ajo Vasil - Hlumica.
Miloš Mansi, χωριό Ajo Vasil - Hlumica.
Teodoris Mansi, χωριό Dzeki - Kalandrica.
Dimitri Mansi, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Gin Mansi, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Dime Mansi, χωριό Kombotekra - Vomiro.
Petro Mansi, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Kosta Mansi, χωριό Lazario - Grebena.
Agali Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Dime Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Gin Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Gin Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Gjon Mansi, χωριό Mansi - Hlumica.
Jorgi Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Jorgi Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Jorgi Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Manol Mansi, χωριό Mansi - Hlumica.
Nikola Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Nikola Mansi, χωριό Mansi - Gardičko.
Gin Mansi, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Gjon Mansi, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Jorgi Mansi, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Teodoro Mansi, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Mihal Mansi, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Pertro Mansi, χωριό Nikola Bua - Gardičko.
Kanira Mansi, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Trahija Mansi, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Gjon Mansi, χωριό Zorile - Hlumica.
Jani Manžaro, χωριό..... - Grebena.
Teodoris Manžaro, χωριό Rovianiti - Grebena.
Duma Marandži, χωριό Girka - Hlumica.
 Margariti, χωριό Trusa - Grebena.
Vasil Mariki, χωριό Kazneš - Kalandrica.
 Markoc, χωριό Madinik - Gardičko.
Setoni Markoci, χωριό Madinik - Gardičko.
Jani Markoci, χωριό Trestena - Grebena.
Gin Markuse, χωριό Papadato - Grebena.
Markos Marti, χωριό Melitena - Grebena.
 Marti, χωριό Melitena - Grebena.
Kuke Martin, χωριό Kribsi - Hlumica.
Kosta Martini, χωριό Mirali - Kalandrica.
Filio Martino, χωριό Lazario - Grebena.
Jani Maskari, χωριό Zorile - Hlumica.
Jorgi Maskari, χωριό Zorile - Hlumica.
Nikola Maskari, χωριό Zorile - Hlumica.
Oratio Maskari, χωριό Zorile - Hlumica.
Lauaro Mastro Jorgi, χωριό Hrikja - Gardičko.
Perdano Mastro Jorgi, χωριό Hrikja - Gardičko.
 Mastro Jorgi, χωριό Hrikja - Gardičko.
Andon Mastroandoni, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Gjon Mastroandoni, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Jorgi Mastroandoni, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Nikola Mastroandoni, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Zgur Mastroandoni, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Palegrin Matesi, χωριό Likursi - Gardičko.
Mankula Matranga, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Gin Matranga, χωριό Suli - Hlumica.
Gjon Matranga, χωριό Suli - Hlumica.
Gjon Matranga, χωριό Suli - Hlumica.
Pavlos Mavlari, χωριό Renesi - Gardičko.
Aleksi Mavrangelos, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Dime Mavri, χωριό Likursi - Gardičko.
Jorgi Mavri, χωριό Likursi - Gardičko.
Mangeše Mavromati, χωριό Garnaze - Kalandrica.
Teodoris Mavromati, χωριό Garnaze - Kalandrica.
Moriki Mavromati, χωριό Lopesi - Gardičko.
Jorgi Mavromati, χωριό Mavromati - Vomiro.
Martoi Mavromati, χωριό Mavromati - Vomiro.
Mengeše Mavromati, χωριό Mavromati - Vomiro.
Dimitri Mavrute, χωριό Buzi - Grebena.
Leka Maži, χωριό Ajio Lisio - Grebena.
Brat Maži, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Kozma Maži, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Kozma Maži, χωριό Drimi - Gardičko.
Jorgi Maži, χωριό Gin Mansi - Grebena.
Gin Maži, χωριό Grozumica - Grebena.
Gin Maži, χωριό Kavalari - Grebena.
Nikola Maži, χωριό Kazneš - Kalandrica.
Oratio Maži, χωριό Kombotekra - Grebena.
Dime Maži, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Kali Maži, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Teodoris Maži, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Jorgi Maži, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Gjon Maži, χωριό Likursi - Gardičko.
Andreja Maži, χωριό Malisena - Grebena.
Gjon Maži, χωριό Malisena - Grebena.
Andreja Maži, χωριό Markopulu - Hlumica.
Nikola Maži, χωριό Markopulu - Hlumica.
Andreja Maži, χωριό Maži - Gardičko.
Gin Maži, χωριό Maži - Gardičko.
Gjon Maži, χωριό Maži - Gardičko.
Kozma Maži, χωριό Maži - Gardičko.
Lazari Maži, χωριό Maži - Kalandrica.
Leka Maži, χωριό Maži - Gardičko.
Mates Maži, χωριό Maži - Kalandrica.
Nikola Maži, χωριό Maži - Gardičko.
Stefan Maži, χωριό Maži - Kalandrica.
Zgur Maži, χωριό Maži - Gardičko.
Pavlo Maži, χωριό Mihoj - Grebena.
Šeki Maži, χωριό Mihoj - Grebena.
Mengeše Maži, χωριό Muzak - Hlumica.
Jani Maži, χωριό Papadato - Grebena.
Jorgi Maži, χωριό Renesi - Gardičko.
Lala Maži, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Nikola Maži, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Progono Maži, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Dime Maži, χωριό Zorile - Hlumica.
Gjon Mazinik, χωριό Melitena - Grebena.
Nikola Megasi, χωριό Rapsomati - Kalandrica.
Jorgi Meligale, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Babe Meliteo, χωριό Kavasila - Hlumica.
Dimitri Meliti, χωριό Malakas - Gardičko.
Gin Meliti, χωριό Malakas - Gardičko.
Buza Mengeše, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Teodoris Merstid, χωριό Madinik - Kalandrica.
Mihal Miako, χωριό Psari - Hlumica.
Vaše Mihal, χωριό Muzak - Hlumica.
Hondro Mihal, χωριό Suli - Gardičko.
Gin Mihale, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Jorgi Mihale, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Guljamo Mihili, χωριό Mihili - Hlumica.
Jani Mihili, χωριό Mihili - Hlumica.
Nikola Mihili, χωριό Mihili - Hlumica.
Nikola Mihoj, χωριό Mihoj - Grebena.
Leka Mile, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Leka Milimesi, χωριό Kombotekra - Grebena.
Teodor Milioti, χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Marija Milizon, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Kozma Miloti, χωριό Dukati - Grebena.
Buat Mirali, χωριό Mirali - Kalandrica.
Gin Mirali, χωριό Mirali - Kalandrica.
Gjon Mirali, χωριό Mirali - Kalandrica.
Jorgi Mirali, χωριό Mirali - Kalandrica.
Kalosi Mirali, χωριό Mirali - Kalandrica.
Mihal Mirali, χωριό Mirali - Kalandrica.
Gjon Mirali, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Jorgi Mirali, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Kozma Mirali, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Nikola Mirati, χωριό Malisena - Grebena.
Jorgi Mite, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Teodoro Mite, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Jorgi Mizie, χωριό Lazario - Grebena.
Jorgi Mizika, χωριό Golomi - Hlumica.
Kozma Mizika, χωριό Golomi - Hlumica.
Lazaro Mjokpete, χωριό Kribsi - Hlumica.
Arteki Mladzio, χωριό Dukati - Grebena.
Andreja Mombe, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Gin Mombe, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Gin Mombe, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Kosta Mombe, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Orfano Morik Bua, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Dime Moriki, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Dimitri Moriki, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Gin Moriki, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Gjon Moriki, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Teodoric Moriki, χωριό Kazneš - Kalandrica.
Gena Moriki, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Jorgi Mosur, χωριό Sirvelica - Grebena.
Nikola Mosure, χωριό Kavalari - Grebena.
Andreja Mosure, χωριό Lali - Vomiro.
Ešteni Mosure, χωριό Lali - Vomiro.
Mankule Mosure, χωριό Lali - Vomiro.
Mihal Mosure, χωριό Lali - Vomiro.
Nikola Mosure, χωριό Lali - Vomiro.
Dominika Mosure, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Nikola Mosure, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Gjon Mosure, χωριό Renesi - Gardičko.
Piter Mursi, χωριό Bardi Zoga - Grebena.
Leka Musteki, χωριό Bala - Kalandrica.
Petros Muzakes, χωριό Kavalari - Grebena.
Moriki Muzaki, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Jorgi Muzaki, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gin Naiba, χωριό Mansi - Gardičko.
Jorgi Nankaro, χωριό Koči - Vomiro.
Gin Narica, χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola Naže, χωριό Likursi - Gardičko.
Jara Nerne, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Gjon Nikifor, χωριό Mihili - Hlumica.
Stefano Nikifor, χωριό Mihili - Hlumica.
Gin Nikifor, χωριό Nikifor - Vomiro.
Teodoris Nikifor, χωριό Nikifor - Vomiro.
Ilija Nikiforo, χωριό Salesi - Grebena.
Kondo Nikola, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Kali Nikola, χωριό Lazario - Grebena.
Teodoris Nikos, χωριό Avrami - Grebena.
Petro Olando, χωριό Majira - Hlumica.
Jorgi Orfani, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Dominika Orfano, χωριό Barbuci - Gardičko.
Kozma Orfano, χωριό Golomi - Hlumica.
Gin Orfano, χωριό Muzak - Hlumica.
Mihal Orfano, χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola Orfano, χωριό Renesi - Gardičko.
Petros Orfano, χωριό Stojan - Grebena.
Gin Orfano, χωριό Suli - Gardičko.
Gin Orfano, χωριό Suli - Gardičko.
Teodoros Orfanos, χωριό Renesi - Gardičko.
Jorgi Ovjanos, χωριό Palovirgo - Grebena.
Jorgi Palihorica, χωριό Suli - Hlumica.
Skeva Paloni, χωριό Psari - Hlumica.
Neranza Paloni, χωριό Renesi - Gardičko.
Kosta Panareti, χωριό Dzeki - Kalandrica.
Teodoris Pandimos, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Dimitri Pandrava, χωριό Sirvelica - Grebena.
Jorgi Papa Dzateo, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Nikola Papadako, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Irini Papadato, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Katerina Papadato, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Dimitri Papadato, χωριό Muzak - Hlumica.
Dimitri Papadato, χωριό Papadato - Grebena.
Dimitri Papadato, χωριό Papadato - Grebena.
Dominika Papadato, χωριό Papadato - Grebena.
Jorgi Papadato, χωριό Papadato - Grebena.
Mihal Papajanopulu, χωριό Adronika - Hlumica.
Teodoro Papajanopulu, χωριό Adronika - Hlumica.
Dimi Papajanopulu, χωριό Sopi - Vomiro.
Dimitri Papajanopulu, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Gjon Papajanopulu, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Lazar Papajanopulu, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Nikola Papajanopulu, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Petro Papajanopulu, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Nikola Paskal, χωριό Palovirgo - Grebena.
Teodoris Paskali, χωριό Zorile - Hlumica.
Andreja Patjani, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Moriki Patjuri, χωριό Trestena - Grebena.
Nikola Patjuri, χωριό Trestena - Grebena.
Pavlo Patjuri, χωριό Trestena - Grebena.
Marija Pavlo, χωριό Lazario - Grebena.
Teodora Pavlomaži, χωριό Špata - Hlumica.
Vlaš Pavlomaži, χωριό Špata - Hlumica.
Gin Pavlopulu, χωριό Ajo Nikolas - Grebena.
Kosta Pavlopulu, χωριό Ajo Nikolas - Grebena.
Jorgi Pavlopulu, χωριό Morik Bua - Gardičko.
Andreja Pavlos, χωριό Golomi - Hlumica.
Jorgi Pavlos, χωριό Golomi - Hlumica.
Nikola Pavlos, χωριό Golomi - Hlumica.
Jorgi Pecali, χωριό Capuga - Gardičko.
Jorgi Pelikane, χωριό Rovijata - Hlumica.
Teodoro Pelikane, χωριό Rovijata - Hlumica.
Dime Pelikano, χωριό Rovijata - Hlumica.
Gin Pelikanos, χωριό Rovijata - Hlumica.
Lazaro Peneti, χωριό Nikola Komi - Hlumica.
Jani Pernardo, χωριό Vlaho - Gardičko.
Oratio Peškjafeti, χωριό Zoga - Kalandrica.
Dime Pete, χωριό Capuga - Gardičko.
Nikola Pete, χωριό Capuga - Gardičko.
Stefano Pete, χωριό Capuga - Gardičko.
Lazaro Pete, χωριό Glava - Vomiro.
Andreja Pete, χωριό Kral - Kalandrica.
Petro Pete, χωριό Kral - Kalandrica.
Ajšari Pete, χωριό Lali - Vomiro.
Gin Pete, χωριό Lali - Vomiro.
Gin Pete, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Gjon Pete, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Jorgi Pete, χωριό Nikola Komi - Hlumica.
Kozma Pete, χωριό Sirvelica - Grebena.
Gjon Pete, χωριό Sliva - Gardičko.
Jorgi Pete, χωριό Sliva - Gardičko.
Gjura Petrina, χωριό Dzeki - Gardičko.
 Petropolija, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
 Petropulina, χωριό Drimi - Gardičko.
Jorgi Petropulos, χωριό Drimi - Gardičko.
Gjon Pilore, χωριό Kral - Kalandrica.
Hamie Pilore, χωριό Muzak - Hlumica.
Muzak Pilore, χωριό Muzak - Hlumica.
Vlado Pilore, χωριό Muzak - Hlumica.
Nikola Pirnebe, χωριό Vlaho - Gardičko.
Pavlos Piti, χωριό Kral - Kalandrica.
Lazari Plaš, χωριό Rovijata - Hlumica.
Jorgi Plaše, χωριό Avrami - Grebena.
Nikola Plaše, χωριό Avrami - Grebena.
Petro Plaše, χωριό Drimi - Gardičko.
Jani Plaše, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Jani Plaše, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Bua Plaše, χωριό Kankadi - Hlumica.
Dimo Plaše, χωριό Kankadi - Hlumica.
Gjon Plaše, χωριό Kankadi - Hlumica.
Manka Plaše, χωριό Kankadi - Hlumica.
Pavlos Plaše, χωριό Kankadi - Hlumica.
Teodoro Plaše, χωριό Kankadi - Hlumica.
Gin Plaše, χωριό Kavalari - Grebena.
Gin Plaše, χωριό Kavalari - Grebena.
Jorgi Plaše, χωριό Kavalari - Grebena.
Leka Plaše, χωριό Kavalari - Grebena.
Progono Plaše, χωριό Kavalari - Grebena.
Jorgi Plaše, χωριό Kombotekra - Vomiro.
Mihal Plaše, χωριό Maži - Gardičko.
Šeni Plaše, χωριό Psari - Hlumica.
Andreja Plaše, χωριό Sliva - Gardičko.
Jorgi Platistomu, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Mihal Platistomu, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Stamat Platistomu, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Stasi Platistomu, χωριό Platistomu - Kalandrica.
 Plore, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Andreja Plore, χωριό Lazario - Grebena.
Nikola Plore, χωριό Lazario - Grebena.
Luzi Plore, χωριό Rovijata - Hlumica.
Gin Plore, χωριό Šergi - Grebena.
Jorgi Plore, χωριό Šergi - Grebena.
Gjon Plores, χωριό Kavalari - Grebena.
Jorgi Pluše, χωριό Polica - Kalandrica.
Nikse Polimene, χωριό Madinik - Kalandrica.
Golomi Polimeno, χωριό Nikola Komi - Hlumica.
Nikola Politi, χωριό Mihili - Gardičko.
Ešeni Polotire, χωριό Mihili - Gardičko.
Teodoros Polotire, χωριό Mihili - Gardičko.
Andreja Ponka, χωριό Lazario - Grebena.
Dime Posteo, χωριό Lazario - Grebena.
Jorgi Posteo, χωριό Lazario - Grebena.
Nikola Posteo, χωριό Lazario - Grebena.
Jani Posteo, χωριό Melitena - Grebena.
Jorgi Posteo, χωριό Šergi - Grebena.
Vlaš Posteo, χωριό Šergi - Grebena.
Moriki Pranoniki, χωριό Rovijata - Hlumica.
Jorgi Praponiki, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Mihal Prasali, χωριό Lazario - Grebena.
Markos Prateno, χωριό Rapsomati - Kalandrica.
Gjon Prifti, χωριό Andon - Gardičko.
Jorgi Prifti, χωριό Andon - Gardičko.
Mihal Prifti, χωριό Andon - Gardičko.
Atanas Prifti, χωριό Prifti - Hlumica.
Dime Prifti, χωριό Prifti - Hlumica.
Dimitri Prifti, χωριό Prifti - Hlumica.
Teodoris Prifti, χωριό Prifti - Hlumica.
Teodoris Prifti, χωριό Prifti - Hlumica.
Teodoro Prifti, χωριό Prifti - Hlumica.
Lazaro Prifti, χωριό Zlatka - Hlumica.
Leka Prifti, χωριό Zlatka - Hlumica.
Ral Privoj, χωριό Milias - Grebena.
Dimo Progono, χωριό Lazario - Grebena.
Lazaro Progono, χωριό Lazario - Grebena.
Nikola Progono, χωριό Lazario - Grebena.
Petro Progono, χωριό Lazario - Grebena.
 Progonos, χωριό Hrikja - Gardičko.
Gin Promuni, χωριό Ajo Nikolas - Grebena.
Andreja Psari, χωριό Ajo Nikolas - Grebena.
Leka Psari, χωριό Džeki - Grebena.
Nikola Psari, χωριό Džeki - Grebena.
Andreja Psari, χωριό Kankadi - Hlumica.
Jorgi Psari, χωριό Kankadi - Hlumica.
Kozma Psari, χωριό Kankadi - Hlumica.
Gjon Psari, χωριό Koči - Vomiro.
Kozma Psari, χωριό Koči - Vomiro.
Gin Psari, χωριό Markopulu - Hlumica.
Sirme Psari, χωριό Markopulu - Hlumica.
Dimitri Psari, χωριό Milias - Grebena.
Migal Psari, χωριό Milias - Grebena.
Manka Psari, χωριό Psari - Hlumica.
Mengeše Psari, χωριό Psari - Hlumica.
Rondžar Psari, χωριό Psari - Hlumica.
Gjon Psari, χωριό Stojan - Grebena.
Babe Pupsi, χωριό Papadato - Grebena.
Gin Purno, χωριό Golomi - Hlumica.
Gin Purno, χωριό Golomi - Hlumica.
Jorgi Purno, χωριό Kartazori - Hlumica.
Gjon Puze, χωριό Kacaro - Vomiro.
Kozma Rado, χωριό Gomosto - Gardičko.
Kozma Rado, χωριό Vlaho - Gardičko.
Jorgi Rafti, χωριό Adronika - Hlumica.
Nikola Rafti, χωριό Adronika - Hlumica.
Leka Rafti, χωριό Mansi - Gardičko.
Andreja Ragoli, χωριό Mavromati - Vomiro.
Gjon Rali, χωριό Eksorija - Grebena.
Andon Ran, χωριό Ratendo - Vomiro.
Dominika Ranbjak, χωριό Ranbjak - Gardičko.
Gjon Ranbjak, χωριό Ranbjak - Gardičko.
Jorgi Ranci, χωριό Renesi - Gardičko.
Pavlo Ranci, χωριό Renesi - Gardičko.
Lazaro Rangeline, χωριό Renesi - Gardičko.
Dime Ransi, χωριό Likursi - Gardičko.
Gin Ransi, χωριό Topija - Gardičko.
Jorgi Ransi, χωριό Topija - Gardičko.
Dimo Rapsi, χωριό Suli - Gardičko.
Mengeše Rapsi, χωριό Suli - Gardičko.
Andreja Rapsomati, χωριό Rapsomati - Kalandrica.
Jani Rapsomati, χωριό Rapsomati - Kalandrica.
Kozma Rapsomati, χωριό Rapsomati - Kalandrica.
Prokopi Rapsomati, χωριό Suli - Hlumica.
Lodzuret Ratendo, χωριό Ratendo - Vomiro.
Dimitri Ratendos, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Teodores Ratendos, χωριό Ratendo - Vomiro.
Gjon Renesi, χωριό Lala - Gardičko.
Petros Renesi, χωριό Lala - Gardičko.
Duka Renesi, χωριό Likursi - Gardičko.
Kosta Renesi, χωριό Likursi - Gardičko.
Kosta Renesi, χωριό Likursi - Gardičko.
Gin Renesi, χωριό Renesi - Gardičko.
Gjon Renesi, χωριό Renesi - Gardičko.
Gjon Renesi, χωριό Renesi - Gardičko.
Kosta Renesi, χωριό Renesi - Gardičko.
Kosta Renesi, χωριό Renesi - Gardičko.
Kovare Renesi, χωριό Renesi - Gardičko.
Leka Renesi, χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola Renesi, χωριό Renesi - Gardičko.
Andreja Renesi, χωριό Topija - Gardičko.
Dialuši Renesi, χωριό Topija - Gardičko.
 Renesina, χωριό Topija - Gardičko.
Jani Rika, χωριό Sopi - Vomiro.
Vlaš Rika, χωριό Sopi - Vomiro.
Jorgi Rinbari, χωριό Muzak - Hlumica.
Kozma Rinbari, χωριό Muzak - Hlumica.
Mihal Rispi, χωριό Madinik - Kalandrica.
Nikola Rodokrini, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Reči Romanos, χωριό Kral - Kalandrica.
Andreja Romanos, χωριό Kribsi - Hlumica.
Mihal Romanos, χωριό Kribsi - Hlumica.
Leka Romio, χωριό Romio - Hlumica.
Jani Romios, χωριό Romio - Hlumica.
Mihal Romios, χωριό Romio - Hlumica.
Mihal Romios, χωριό Romio - Hlumica.
Nikola Romios, χωριό Romio - Hlumica.
Teodoris Romios, χωριό Romio - Hlumica.
Nikola Romo, χωριό Mavromati - Vomiro.
Nikola Rondžari, χωριό Bala - Kalandrica.
Petro Rondžari, χωριό Bala - Kalandrica.
Rimnite Ropote, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Nikola Rotonde, χωριό Kondomihal - Vomiro.
Petro Rovi, χωριό Ratendo - Vomiro.
Aleksi Rovianiti, χωριό Rovianiti - Grebena.
Jorgi Rovianiti, χωριό Rovianiti - Grebena.
Stamat Rovianiti, χωριό Rovianiti - Grebena.
Kozma Rus, χωριό Salesi - Grebena.
Gjon Sakula, χωριό Rovijata - Hlumica.
Ajšari Šalesi, χωριό Koči - Vomiro.
Martin Šalesi, χωριό Kribsi - Gardičko.
Marti Šalesi, χωριό Lopesi - Gardičko.
Bardi Šalesi, χωριό Madinik - Kalandrica.
Martin Šalesi, χωριό Madinik - Kalandrica.
Nikola Šalesi, χωριό Mavromati - Vomiro.
Oratio Šalesi, χωριό Mavromati - Vomiro.
Andreja Šalesi, χωριό Mihili - Hlumica.
Angelos Šalesi, χωριό Mihili - Hlumica.
Petro Šalesi, χωριό Mihili - Hlumica.
Andreja Šalesi, χωριό Šalesi - Gardičko.
Gjon Šalesi, χωριό Šalesi - Gardičko.
Petro Šalesi, χωριό Šalesi - Gardičko.
Petro Šalesi, χωριό Šalesi - Gardičko.
Jorgi Samari, χωριό Dukati - Grebena.
Mihal Samri, χωριό Lenokoni - Grebena.
Gjon Šamruj, χωριό Kartazori - Hlumica.
Gjon Sanares, χωριό Kavalari - Grebena.
Kosta Sanares, χωριό Kavalari - Grebena.
Jorgi Sane, χωριό Osiedie - Grebena.
Kešiš Sani, χωριό Ajo Vasil - Hlumica.
Petro Sani, χωριό Ajo Vasil - Hlumica.
Martin Sapa, χωριό Malakas - Gardičko.
Georgi Selika, χωριό Литарија - Kalandrica.
Gin Selika, χωριό Литарија - Kalandrica.
Andreja Senove, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Dime Senove, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Jani Serbano, χωριό Zlatka - Hlumica.
Andreja Serbi, χωριό Psari - Hlumica.
Jorgi Šerbi, χωριό Rovijata - Hlumica.
Donatio Šergi, χωριό Šergi - Grebena.
Jorgi Šergi, χωριό Šergi - Grebena.
Lazaro Šergi, χωριό Šergi - Grebena.
Manol Seriano, χωριό Vlaho - Gardičko.
Andreja Serifal, χωριό Madinik - Kalandrica.
Jani Servo, χωριό Servo - Hlumica.
Jani Servo, χωριό Servo - Hlumica.
Teodoris Servo, χωριό Servo - Hlumica.
Martin Šete, χωριό Stojan - Grebena.
Martin Setoni, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Pavlos Setoni, χωριό Mihili - Gardičko.
Papas Setoni, χωριό Rapsomati - Kalandrica.
Lazaro Sevasteo, χωριό Lazario - Grebena.
Stasi Sila, χωριό Platistomu - Kalandrica.
Dime Simize, χωριό Simize - Hlumica.
Jorgi Simize, χωριό Simize - Hlumica.
Leka Simize, χωριό Simize - Hlumica.
Marko Simize, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Petro Simize, χωριό Vlanduša - Hlumica.
 Simolina, χωριό Simopulu - Gardičko.
Andreja Simopulu, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Gin Sirak, χωριό Kribsi - Hlumica.
Lazaro Sirbi, χωριό Kombotekra - Grebena.
Dime Sirvuš, χωριό Ajo Vasil - Hlumica.
Kozma Sjulegati, χωριό Renesi - Gardičko.
Mihal Sjulegati, χωριό Renesi - Gardičko.
Mihal Sjulegati, χωριό Renesi - Gardičko.
Aleksi Sjuleni, χωριό Dzeki - Gardičko.
Andreja Sjuleni, χωριό Dzeki - Gardičko.
Milva Sjuli, χωριό Gardičko - Gardičko.
Mengeše Skankadži, χωριό Kavalari - Grebena.
Teodoris Skliva, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Gjon Skliva, χωριό Sliva - Gardičko.
Kosta Skliva, χωριό Sliva - Gardičko.
Nikola Skliva, χωριό Sliva - Gardičko.
Gjon Skordo, χωριό Malisena - Grebena.
Dime Skupe, χωριό Lala - Gardičko.
Dominika Skupe, χωριό Lala - Gardičko.
Jani Skutari, χωριό Adronika - Hlumica.
Nikola Skutari, χωριό Adronika - Hlumica.
Petro Skutari, χωριό Adronika - Hlumica.
Mihal Skutera, χωριό Rovijata - Hlumica.
Stamati Skutera, χωριό Rovijata - Hlumica.
Gjon Sliva, χωριό Sliva - Gardičko.
Jorgi Sliva, χωριό Sliva - Gardičko.
Staseno Soflahito, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Gin Sohorvuro, χωριό Kankadi - Hlumica.
Andreja Somani, χωριό Somani - Grebena.
Dimitri Sopi, χωριό Sopi - Vomiro.
Jorgi Sopi, χωριό Sopi - Vomiro.
Manol Sopi, χωριό Sopi - Vomiro.
Andreja Šorbi, χωριό Golomi - Hlumica.
Lazar Šorbi, χωριό Golomi - Hlumica.
Bardi Šorbi, χωριό Ierano - Grebena.
Gin Šorbi, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Mihal Šorbi, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Gjon Šorbi, χωριό Psari - Hlumica.
Anaze Spani, χωριό Spani - Vomiro.
Babe Spani, χωριό Spani - Vomiro.
Dominika Spani, χωριό Spani - Vomiro.
Gin Spani, χωριό Spani - Vomiro.
Gjon Spani, χωριό Spani - Vomiro.
Mengeše Spani, χωριό Spani - Vomiro.
Nikola Spani, χωριό Spani - Vomiro.
Pavlo Spani, χωριό Spani - Vomiro.
Pavlos Spanica, χωριό Simopulu - Gardičko.
Ajsari Špata, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Gin Špata, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Jorgi Špata, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Jorgi Špata, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Petro Špata, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Teodoric Špata, χωριό Ajsari - Kalandrica.
Pavlos Špata, χωριό Drovini - Kalandrica.
Gin Špata, χωριό Dukati - Grebena.
Martin Špata, χωριό Kartazori - Hlumica.
Gin Špata, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Mihe Špata, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Nikola Špata, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Bardi Špata, χωριό Mengeše Komani - Vomiro.
Jorgi Špata, χωριό Spani - Vomiro.
Andreja Špata, χωριό Špata - Hlumica.
Leka Špata, χωριό Špata - Hlumica.
Leka Špata, χωριό Špata - Hlumica.
Nikola Špata, χωριό Špata - Hlumica.
Progono Špate, χωριό krapsi - Hlumica.
Jani Spica, χωριό Kombotekra - Vomiro.
Nikola Spica, χωριό Simopulu - Gardičko.
Petro Stamatopulu, χωριό Lazario - Grebena.
Petros Stankos, χωριό Grozumica - Grebena.
Kozma Stansi, χωριό Girka - Hlumica.
Glava Staseno, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Dime Staseno, χωριό Kacaro - Vomiro.
Petro Staseno, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Gjon Staseno, χωριό Psari - Hlumica.
Jani Stasi, χωριό Lazario - Grebena.
Pavlo Stasi, χωριό Lazario - Grebena.
Jorgi Statopulu, χωριό Maži - Gardičko.
Jorgi Statopulu, χωριό Maži - Gardičko.
Nikola Statopulu, χωριό Maži - Gardičko.
Stamat Stavraki, χωριό Dzeki - Kalandrica.
Jani Stavraki, χωριό Trestena - Grebena.
Dime Stergazi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Jani Stergazi, χωριό Kribsi - Hlumica.
Gjon Stilijano, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Mihal Stojan, χωριό Gomosto - Gardičko.
Lulaki Stojan, χωριό Madinik - Kalandrica.
Martin Stojan, χωριό Madinik - Kalandrica.
Nikola Stojan, χωριό Madinik - Kalandrica.
Teodoris Stojan, χωριό Madinik - Kalandrica.
Gin Stojan, χωριό Stojan - Grebena.
Jani Stojan, χωριό Stojan - Grebena.
Mihal Stojan, χωριό Stojan - Grebena.
Petros Stojan, χωριό Stojan - Grebena.
Teodoris Štopasi, χωριό Dzeki - Gardičko.
Jorgi Strate, χωριό Renesi - Gardičko.
Petro Strate, χωριό Renesi - Gardičko.
Stefano Strati, χωριό Mihili - Gardičko.
Progono Stratik, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Setoni Stratik, χωριό Kozta Landže - Vomiro.
Angelo Strovini, χωριό Nikola Komi - Hlumica.
Gin Struze, χωριό Lala - Gardičko.
Andreja Šualdi, χωριό Литарија - Kalandrica.
Jani Šualdi, χωριό Литарија - Kalandrica.
Teodoris Sulani, χωριό Golomi - Hlumica.
Jorgi Šulani, χωριό Dzeki - Gardičko.
Pavlos Sules, χωριό Kavalari - Grebena.
Andreja Suli, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Teodoris Suli, χωριό Ajo Jani - Grebena.
Gin Suli, χωριό Dukati - Grebena.
Tjonde Suli, χωριό Dukati - Grebena.
Jorgi Suli, χωριό Girka - Hlumica.
Jani Suli, χωριό Kavalari - Grebena.
Leka Suli, χωριό Kavalari - Grebena.
Mengeše Suli, χωριό Kavalari - Grebena.
Dime Suli, χωριό Suli - Gardičko.
Kosta Suli, χωριό Suli - Gardičko.
Kosta Suli, χωριό Suli - Gardičko.
Teodoris Suli, χωριό Suli - Hlumica.
Teodoros Suli, χωριό Suli - Gardičko.
Nikola Sulima, χωριό Girka - Hlumica.
Jorgi Tači, χωριό Grozumica - Grebena.
Mengeše Tači, χωριό Grozumica - Grebena.
Gjon Tači, χωριό Kavalari - Grebena.
Gin Tači, χωριό Potoha - Grebena.
Gjon Tači, χωριό Potoha - Grebena.
Dimitri Tači, χωριό Zoga - Kalandrica.
Gjon Tadzas, χωριό Glava - Vomiro.
Gin Tarosi, χωριό Kacaro - Vomiro.
Gjon Tatko, χωριό Milias - Grebena.
Nikola Teodores, χωριό Vlaho - Gardičko.
Dimitri Teodoro, χωριό Malisena - Grebena.
Jorgi Teodoropulu, χωριό Simopulu - Gardičko.
Nikola Teodoropulu, χωριό Simopulu - Gardičko.
Petro Teriano, χωριό Vlaho - Gardičko.
Dimitri Tetragoti, χωριό Kavasila - Hlumica.
Jani Tetragoti, χωριό Kavasila - Hlumica.
Jani Tirfe, χωριό Kazneš - Kalandrica.
Andreja Tirfe, χωριό Rapsomati - Kalandrica.
Jorgi Tjomba, χωριό Štopansi Lunsi - Hlumica.
Orateo Tjonbe, χωριό Bardi Zoga - Grebena.
Gin Toče, χωριό Dzeki Mengeše - Hlumica.
Gerg Tomas, χωριό Bala - Kalandrica.
Petros Tomas, χωριό Bala - Kalandrica.
Petros Tomas, χωριό Kazneš - Kalandrica.
Jorgi Tonde, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Stefano Tonde, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Gin Topija, χωριό Topija - Gardičko.
Pavlo Topija, χωριό Topija - Gardičko.
Dime Tornari, χωριό Drovini - Kalandrica.
Mavromati Tornari, χωριό Drovini - Kalandrica.
Andreja Tornari, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Jani Tornari, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Nikola Tornari, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Dimitri Tornari, χωριό Maži - Gardičko.
Gjon Toskesi, χωριό Potoha - Grebena.
Kozma Toskesi, χωριό Potoha - Grebena.
Nikola Toskesi, χωριό Potoha - Grebena.
Gin Toskesi, χωριό Zorile - Hlumica.
Kozma Toskesi, χωριό Zorile - Hlumica.
Manol Toskesi, χωριό Zorile - Hlumica.
Sklive Toskesi, χωριό Zorile - Hlumica.
Pavlo Tprnari, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Teodoris Trimes, χωριό Kavalari - Grebena.
Angel Trusa, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Mengešte Trusa, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Mihal Trusa, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Nika Trusa, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Aleksi Trusa, χωριό Trusa - Grebena.
Duka Trusa, χωριό Trusa - Grebena.
Marino Trusa, χωριό Trusa - Grebena.
Petro Trusa, χωριό Trusa - Grebena.
Poloni Trusa, χωριό Trusa - Grebena.
Jani Vači, χωριό Ratendo - Vomiro.
Gin Vafi, χωριό Renesi - Gardičko.
Gjon Vafi, χωριό Renesi - Gardičko.
Petros Vafi, χωριό Renesi - Gardičko.
Stefano Vagareti, χωριό Vagareti - Hlumica.
Aleksi Vale, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Andreja Vale, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Mihal Vale, χωριό Virzaho - Kalandrica.
Vasil Valmi, χωριό Valmi - Kalandrica.
Dime Valusi, χωριό Bardi Zoga - Grebena.
Lev Vamvakas, χωριό Andon - Gardičko.
Bardi Vanare, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Leka Vanare, χωριό Kavalari Trusa - Grebena.
Mihal Vardesi, χωριό Vlaho - Gardičko.
Gjon Vares, χωριό Zlatka - Hlumica.
Mikas Vares, χωριό Zlatka - Hlumica.
Kosta Vari, χωριό Salesi - Grebena.
Jorgi Varkopo, χωριό Prifti - Hlumica.
Stefano Varve, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Jani Vasil, χωριό Melitena - Grebena.
Jorgi Vasil, χωριό Melitena - Grebena.
Nikola Veloksi, χωριό Bardi Zoga - Grebena.
Jorgi Vergi, χωριό Grozumica - Grebena.
Leka Vergi, χωριό Grozumica - Grebena.
Petro Vestiareti, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
 Vestiareti, χωριό Filadrofenos - Gardičko.
Jorgi Vindare, χωριό Rovijata - Hlumica.
Kali Virivire, χωριό Capuga - Gardičko.
Jorgi Viriviri, χωριό Capuga - Gardičko.
Nikola Viriviri, χωριό Capuga - Gardičko.
Gjon Vladuša, χωριό Zorile - Hlumica.
Dimitri Vlahioti, χωριό Buzi - Grebena.
Dimitri Vlahioti, χωριό Buzi - Grebena.
Jorgi Vlahioti, χωριό Buzi - Grebena.
Nikola Vlahioti, χωριό Buzi - Grebena.
Pavlo Vlahioti, χωριό Buzi - Grebena.
Petro Vlahioti, χωριό Buzi - Grebena.
Stamat Vlahioti, χωριό Buzi - Grebena.
Andreja Vlahioti, χωριό Rovijata - Hlumica.
Gjon Vlahioti, χωριό Zlatka - Hlumica.
Kali Vlahioti, χωριό Zlatka - Hlumica.
Kosta Vlahioti, χωριό Zlatka - Hlumica.
Mihal Vlahioti, χωριό Zlatka - Hlumica.
Dime Vlahioti, χωριό Zorile - Hlumica.
Gin Vlahioti, χωριό Zorile - Hlumica.
Leka Vlahioti, χωριό Zorile - Hlumica.
Mihal Vlahioti, χωριό Zorile - Hlumica.
Nikola Vlahioti, χωριό Zorile - Hlumica.
Dimitri Vlaho, χωριό Vlaho - Gardičko.
Paloni Vlaho, χωριό Vlaho - Gardičko.
Dimo Vlanduša, χωριό Vlanduša - Gardičko.
Gin Vlanduša, χωριό Vlanduša - Gardičko.
Jorgi Vlanduša, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Kozma Vlanduša, χωριό Vlanduša - Gardičko.
Martin Vlanduša, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Miraš Vlanduša, χωριό Vlanduša - Gardičko.
Petro Vlanduša, χωριό Vlanduša - Hlumica.
Κοzma Vlanduša, χωριό Vlanduša - Gardičko.
Sodzo Vlaš, χωριό Kombotekra - Grebena.
Nikola Vlasi, χωριό Barbuci - Gardičko.
Kozma Vlasopulu, χωριό Psari - Hlumica.
Jorgi Vloši, χωριό Ratendo - Vomiro.
Lala Vloši, χωριό Ratendo - Vomiro.
Marti Vloši, χωριό Ratendo - Vomiro.
Akreti Vloši, χωριό Rovijata - Hlumica.
Miršegle Vloši, χωριό Rovijata - Hlumica.
Gin Vodino, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Dime Vodinos, χωριό Mastro Andoni - Gardičko.
Kosta Voje, χωριό Kardiokafti - Hlumica.
Kuko Vojundo, χωριό Simopulu - Gardičko.
Nikola Vokulo, χωριό Lanbeti - Vomiro.
Jorgi Vorile, χωριό Kavalari - Grebena.
Gin Votani, χωριό Divie - Grebena.
Gjon Votani, χωριό Divie - Grebena.
Teodoris Votani, χωριό Divie - Grebena.
Manol Vozaili, χωριό Ratendo - Vomiro.
Teodor Vrana, χωριό Madinik - Gardičko.
Gerka Zagarino, χωριό Dukati - Grebena.
Gin Zagarino, χωριό Dukati - Grebena.
Mihal Zagarino, χωριό Dukati - Grebena.
Andreja Zapand, χωριό Литарија - Kalandrica.
Andreja Zapandi, χωριό Dzeki - Gardičko.
Teodoris Zapandi, χωριό Dzeki - Gardičko.
Andreja Zapandi, χωριό Maži - Gardičko.
Kosta Zapandi, χωριό Maži - Gardičko.
Kozma Zapandi, χωριό Maži - Gardičko.
Taruši Zeze, χωριό Aksenija - Kalandrica.
Stefanos Zijavultes, χωριό Kral - Kalandrica.
Teodoris Zijavultes, χωριό Kral - Kalandrica.
Vlaš Žirava, χωριό Trusa - Grebena.
Gin Zlatka, χωριό Zlatka - Hlumica.
Gjon Zlatka, χωριό Zlatka - Hlumica.
Jorgi Zlatka, χωριό Zlatka - Hlumica.
Jorgi Zlatka, χωριό Zlatka - Hlumica.
Mihal Zlato, χωριό Zlatka - Hlumica.
Dimitri Zoga, χωριό Barbuci - Gardičko.
Gin Zoga, χωριό Barbuci - Gardičko.
Jorgi Zoga, χωριό Barbuci - Gardičko.
Bardi Zoga, χωριό Bardi Zoga - Grebena.
Mengeše Zoga, χωριό Simopulu - Gardičko.
Petro Zoga, χωριό Simopulu - Gardičko.
Jorgi Zoga, χωριό Topija - Gardičko.
Rado Zoga, χωριό Topija - Gardičko.
Ilija Zoga, χωριό Zoga - Kalandrica.
Pavlo Zoga, χωριό Zoga - Kalandrica.
Gin Zogas, χωριό Kavalari - Grebena.
Lazaris Zogas, χωριό Kavalari - Grebena.
Mihal Zogas, χωριό Kavalari - Grebena.
 Zografo, χωριό Simopulu - Gardičko.
Bardi Zola, χωριό Kankadi - Hlumica.
Oratio Zola, χωριό Kankadi - Hlumica.
Gjon Zola, χωριό Kombotekra - Grebena.
Kozma Zomara, χωριό Lalusi - Kalandrica.
Gin Žonbeta, χωριό Žonbeta - Grebena.
Lazaro Žonbeta, χωριό Žonbeta - Grebena.
Lažaro Žonbeta, χωριό Žonbeta - Grebena.
Trimo Žonbeta, χωριό Žonbeta - Grebena.
Dime Zorile, χωριό Zorile - Hlumica.
Jani Zorile, χωριό Zorile - Hlumica.
Nikola Zorile, χωριό Zorile - Hlumica.
Pelagjon Zorile, χωριό Zorile - Hlumica.
Dimos Zula, χωριό Drimi - Gardičko.
Moriki Zula, χωριό Drimi - Gardičko.
Dimitri Župano, χωριό Avrami - Grebena.
Teodoro Župano, χωριό Kribsi - Gardičko.
Jani Župano, χωριό Lopesi - Gardičko.
Skeve , χωριό Girka - Hlumica.
Andrize , χωριό Gomosto - Gardičko.
Jani , χωριό Madinik - Gardičko.
Zora , χωριό Madinik - Kalandrica.
Andreja , χωριό Mihili - Gardičko.
Skeve , χωριό Muzak - Hlumica.
Jani , χωριό Ranbjak - Gardičko.
Dominika , χωριό Renesi - Gardičko.
Gin , χωριό Renesi - Gardičko.
Marti , χωριό Renesi - Gardičko.
Martin , χωριό Renesi - Gardičko.
Nikola , χωριό Renesi - Gardičko.
Gin , χωριό Romio - Hlumica.
Babe , χωριό Trahija Mansi - Grebena.
Andreja , χωριό Trusa - Grebena.

© 2009 Lithoksou.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: