Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

Επιστολή Νικηταρά από το Αντρώνι το 1830

Δημοσιεύουμε μια επιστολή του Νικήτα Σταματελόπουλου (Νικηταρά), Α.Θ. Εδιπίδη, και Γ. Αθανασιάδη που απευθύνεται προς τον Αγαμέμνωνα Αυγερινόν,  που απεστάλη στις 11 Φεβρουαρίου 1830, από το χωριό Αντρώνι Ηλείας. Από την εν λόγο επιστολή, ανακαλύπτουμε ότι ο Νικηταράς πέρασε από το χωριό Αντρώνι.

Φίλε Αγαμέμνων!
Σας εκθέτομεν αυτολεξή την περίοδον, την οποίαν η Α.Ε. ο Σεβαστός μας Κυβερνήτης μας έχει εις την επιστολήν του περί της οικογενείας Σας.
«Περί των Αυγερινών έχομεν όλην την αγαθήν υπόληψιν και μάλιστα περί του Δόκτορος Αγαμέμνονος του οποίου τον Πατριωτισμόν, και το φρόνιμον επαινούμε, δια τον εις Γλαρέντζαν Δασμοτελώνην δεν θα συγχορήσωμεν  να γενή καμμία μεταβολή, οι υπηρετούντες το δημόσιον, όταν φρονούν υπέρ του δημοσίου, φρονούμεν ότι πρέπει να προτιμώνται, εις τούτους είναι δίκαιον να διαπιστεύη τα του δημοσίου ή Κυβέρνησις».
 Ταύτα είναι λοιπόν Κύριε, και προς πληροφορίαν σας, δεν έχομεν κανένα νέον να σας προσθέσωμεν, περιμένωμεν δε να μας σημειώστετε απ’ αυτού ότι ηξεύρετε.

Τον Αυταδελφόν σας Κύριον Χριστόδουλον ασπαζώμεθα, και μένομεν.

Εν Ανδρόνη  Τη 11 φευρουαρίου 1830
Οι Αδελφοί σας
Νικήτας Σταματελόπουλος
Α. Θ. Εδιπίδης
Γ. Αθανασιάδης

Παραδώσατε το εσώκλειστον και με υποχρεείτε ο Αθανασιάδης».

Όπισθεν της επιστολής, η οποία εκλείετο κατά το επικρατούν την εποχή εκείνην σύστημα, δηλ. άνευ φακέλλου, και εσφραγίζετο με Ισπανικό κερί (κοινώς βουλοκέρι), ίχνη του οποίου διακρίνονται, είναι γεγραμμένα και τα εξής, εξ’ αυτών αποδεικνύεται εις ποίον απευθύνεται η επιστολή:

«Προς τον Έξ. Δόκτορα, Κύριον Αγαμέμνωνα Αυγερινόν εις Πύργον…».

Δεν υπάρχουν σχόλια: