Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ

ΑΝΔΙΤΣΑΙΝΑ 1950

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 1969
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΗΡΩΟΝ 1952
ΑΝΔΙΤΣΑΙΝΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΝΑΟΣ ΔΙΟΣ (Π ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ) 1969

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 1910

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 1948

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 1950 1

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 1950 2

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 1950

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 1955

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ  ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 1969

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - 1961 

Δεν υπάρχουν σχόλια: