Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο Ολυμπίας 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                        Αρχαία Ολυμπία  06-09-2011

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ                          Α. Π : 12339

                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

         Ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα    και ώρα  19:30.
    Στη συνεδρίαση αυτή θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα παρακάτω θέματα:

1.- Έγκριση πρακτικών των 31-7-2011 & 11-8-2011 συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου.
2.- Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.
3.-Τροποποίηση της αριθ. 121/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω αντικατάστασης Διευθυντών Σχολικών μονάδων.
4.- Τροποποίηση της αριθ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω αντικατάστασης Διευθυντών Σχολικών μονάδων.
5.- Αναμορφώσεις  Προϋπολογισμού.
6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης Στρεφίου.
7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για διεκδικητικό πλαίσιο Προγράμματος Ανασυγκρότησης Ηλείας. 
8.- Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
9.-Εγκρίσεις ΑΠΕ διαφόρων έργων.
10.-Παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης διαφόρων έργων. 
11.-Παραλαβή μελέτης με τίτλο  «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου  : Διευθέτηση όμβριων υδάτων περιοχής Βαμβακά Τ.Κ Λαμπείας».
12.-Καθορισμός αριθμού επιτρεπομένων ζωήλατων οχημάτων, χώρου στάθμευσης και διαδρομής  αυτών και των σχετικών  ορών και προϋποθέσεων για χορήγηση αδείας.
13.-Αποδοχή ποσού 387.450,00€ για υλοποίηση της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
14.-Εισήγηση και λήψη απόφασης για ένταξη έργου στο ΕΠΠΕΡ με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ Πελοπίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: